Millainen hallitus Lesotholla on?

Lesotho, joka tunnetaan virallisesti Lesothon kuningaskunnana, on yksi Etelä-Afrikan maista. Se kattaa Etelä-Afrikan ja sen pinta-ala on noin 11 583 neliökilometriä. Lesothon väkiluku on hieman yli 2 miljoonaa ihmistä. Se saavutti itsenäisyytensä Yhdistyneestä kuningaskunnasta 4. lokakuuta 1966 ja muutti nimensä Basutolandista Lesothoon heti itsenäisyyden jälkeen. Lesotho tarkoittaa "Sesoton kansan maata." Suurin osa Lesothon ihmisistä (40%) elää köyhyysrajan alapuolella 25%: lla HIV-tartunnan saaneista. Maata leimaa myös korkea työttömyysaste, taloudellinen romahtaminen ja johtajuushaasteet.

Lesothon politiikka

Lesothon politiikka tapahtuu parlamentaarisen edustuksellisen demokraattisen perustuslaillisen monarkian yhteydessä pääministerin johtaman hallituksen kanssa. Kuningas on suurelta osin seremoniallinen eikä käytä mitään toimeenpanovaltaa eikä hänellä ole oikeutta osallistua poliittiseen toimintaan. Hallitus on jaettu kolmeen aseeseen, mukaan lukien toimeenpano-, lainsäädäntö- ja oikeuslaitos. Hallitus käyttää toimeenpanovaltaa, kun taas lainsäätäjänä on kaksi parlamenttia ja hallitusta. Lesothon perustuslaissa määrätään oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja suojellaan sitä kahden muun hallituksen väliltä.

Lesothon hallituksen johtoryhmä

Lesothon hallitus on perustuslaillinen monarkia, jota johtaa pääministeri, jolla on toimeenpanovalta ja joka on myös hallituksen päällikkö. Lesothon kuningas on suurelta osin seremoniallinen ja kielletty osallistumasta aktiivisesti poliittiseen toimintaan. Hänellä ei ole enää toimeenpanovaltaa ja se toimii vain kansallisen yhtenäisyyden elävänä symbolina. Lesothon perustuslain mukaan puolueen johtaja parlamentin enemmistöjäsenten kanssa tulee automaattisesti pääministeriksi ja hallituksen päämieheksi. Monarkki on perinnöllinen. Päälliköiden kollegio voi määrittää, kuka tulee seuraavaksi peräkkäin, erottaa hallitsijan ja määrittää myös, kuka tulee regentiksi, jos seuraaja ei ole kypsä ikä, jotta hän voi ottaa toimiston.

Lesothon hallituksen lakiasiainosasto

Lainsäädäntövaltaa käyttävät hallitukset ja parlamentit, jotka koostuvat alemmista ja ylemmistä taloista, joita kutsutaan kansalliskokoukseksi ja senaatiksi. Kansalliskokouksessa on 120 jäsentä, jotka palvelevat viideksi vuodeksi. 80 kansalliskokouksen jäsentä valitaan yhden paikan vaalipiireissä, kun taas 40 valitaan suhteellisen edustuksen kautta. Ylemmän talon tai senaatin muodostavat 33 jäsentä, jotka tunnetaan pääpäälliköinä, joista 22 on perinnöllistä. Muut 11 pääpäälliköä nimittää kuningas pääministerin kanssa.

Lesothon hallituksen oikeuslaitos

Lesothon perustuslaissa tunnustetaan oikeuslaitos riippumattomaksi toimeenpanosta ja lainsäätäjistä. Lesothon oikeusjärjestelmä koostuu maaseutualueilla toimivista High Courtista, muutoksenhakutuomioistuimista, tuomareista ja tavanomaisista tuomioistuimista. Tuomarit tekevät tuomionsa ilman tuomaristoa. Muutoksenhakutuomioistuin koostuu presidentistä ja kuudesta muusta tuomarista. Lesothon korkein oikeus kuulee ja ratkaisee siviili- ja rikosasiat, ja sen johtajana toimii pääjohtaja. Kuningas nimittää pääministerin neuvonantajaksi pääjohtajan ja useita vanhempia tuomareita