Mikä on Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö (NATO)?

Neuvostoliiton aiheuttaman uhan voittamiseksi Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö eli "Nato" muodostui Länsi-Euroopan kapitalistisista voimista. Neuvostoliiton laajenemisen estämisen lisäksi Naton oli tarkoitus estää myös kansallisen sotilaallisen järjestelmän uudelleensyttyminen Euroopassa, vaikka jotkin läsnäolot olisivat olleet nähtävissä Pohjois-Amerikan suurvalloista tässä suhteessa toisen maailmansodan aikana Lopuksi, NATO: lla oli myös velvollisuus yhdistää Euroopan kansat poliittisesti. Toisen maailmansodan kauhujen jälkeen, kun suuret osat Euroopasta olivat yhä hämmentyneitä, ja kun Euroopan maat ja valtiot olivat varsin epävarmoja poliittisista keskusteluistaan ​​ja Neuvostoliitto sai vallan Länsi-Saksassa, Naton sopimus allekirjoitettiin 4. huhtikuuta 1949. Perustajajäseninä olivat Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Islanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Portugali, Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta. Lähes seitsemän vuosikymmenen aikana NATO on liittynyt useisiin muihin maihin.

Tavoitteet ja toiminnot

Neuvostoliitto yritti parhaansa mukaan kommunismiin ja Amerikan yhdysvallat kokivat joutuneensa puuttumaan ja estämään tämän kommunismin leviämisen. Niinpä NATOn luomisella se lopetti tämän. Aluksi maat, kuten Yhdysvallat, Alankomaat, Belgia, Kanada ja Ranska. Naton tavoitteena oli luoda pelko Neuvostoliiton mielille. Se merkitsi myös sitä, että jos Neuvostoliitto hyökkäsi koskaan Euroopan mihin tahansa maahan, Yhdysvallat auttaisi tätä maata. Naton toinen tavoite oli tuoda Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sama suojelukerros, mikä vahvisti sotilaallista ja taloudellista tilaa ja antoi Euroopalle paljon voimaa. Tämä oli myös pyrkimys yhdistää kaikki suurvallat kuten Eurooppa ja Yhdysvallat valmiiksi Neuvostoliiton hyökkäyksiin. Naton toimintaan sisältyivät myös kollektiiviset maat, jotka auttoivat toisiaan itsemääräämisoikeuden ja turvallisuuden hyväksi, ja että hey toimisi yhdessä torjuakseen hyökkäyksiä mihinkään muuhun jäsenvaltioon.

Merkittäviä sotilaallisia kampanjoita

Nato on pyrkinyt varmistamaan rauhan ja jopa toiminut riitojen ratkaisemiseksi kansainvälisesti. Kylmän sodan aikana ja sen jälkeen Nato oli mukana useissa tehtävissä. Vuosina 1990-1991 Operations Anchor Guard ja Ace Guard olivat tärkeitä Naton aloitteita Lähi-idässä, ja niitä tukivat Irakin hyökkäys Kuwaitiin. Tällä hetkellä Naton operaatiot Afganistanissa, Libyassa ja Kosovossa ovat tärkeitä ja mainittavia. Syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen operaation kansainvälisiä turvallisuusapujoukkoja johti useat kansat NATO: ssa, työskentelevät rauhan luomiseksi Afganistanissa. NATO jatkoi jopa avustustoimia Pakistanin maanjäristyksen aikana vuosina 2005-2006.

Kriittisyys ja kiistely

Vaikka Nato on saanut kiitosta myös humanitaarisesta toiminnastaan, häntä syytettiin pommituksista Itä-Afganistanissa tai jopa Jugoslavian pommituksesta ja ihmisten tappamisesta. Vaikka NATO oli muutaman kerran kieltäytynyt toiminnasta, muutama kerta, se on jopa oikeuttanut pommitukset. NATO: ta syytettiin ei-sotilaallisten rakennusten pommituksesta, mikä tappoi viattomia siviilejä Jugoslaviassa. Nato nähdään myös innokkaana kehittää sydämellisiä suhteita Venäjään.

NATO Post-Neuvostoliiton aikakaudella

Naton perustamisen jälkeen Neuvostoliiton nousun torjumiseksi oli luonnollista, että Neuvostoliiton jälkeen sen oli muututtava. Nato on myös luvannut, ettei se aseta ydinaseita missään maassa vuodesta 1996 lähtien. Naton sotilaallinen voima on myös vähentynyt paljon Neuvostoliiton aikakaudella, eikä se enää pidä Neuvostoliittoa Venäjällä lainkaan vastustajana . Tänään Venäjä on osa Naton rauhankumppanuutta, vaikka monet Naton johtajat arvostelevat edelleen Venäjää, kuten niiden äskettäiset sotilaalliset osallistumisensa Ukrainaan ja Syyriaan.