Mikä on nationalismin määritelmä ja miksi se merkitsee?

Nationalismi on poliittinen ideologia, joka kannattaa ihmisten tunnistamista ja ylpeyttä valtiosta, jonka jäsenillä on tiettyjä kulttuurisia, ideologisia, uskonnollisia tai etnisiä ominaisuuksia. Kansallisuus voidaan määritellä myös ihmisten omistautumiseen omiin maihinsa. Nationalismi on verrattavissa isänmaallisuuteen, ja molemmat jakavat tiettyjä ominaisuuksia, kuten kansalaisten saavutusten juhlia. Voidaan kuitenkin sanoa, että isänmaallisuus tulee oman maan toimista, ja kansallismielisyys on olemassa riippumatta maan toimista.

Nationalismin lajikkeet

Tapa, jolla nationalismi voi ilmetä, on melko laaja, ja se voi koskea maan etnistä, kulttuurista tai poliittista taustaa. Näihin lajikkeisiin kuuluvat kansalaisuus, uskonnollinen nationalismi, alueellinen nationalismi, etninen nationalismi, anti-siirtomaa- linen kansallismielisyys, taloudellinen nationalismi, kulttuurinen nationalismi ja rotuun nationalismi.

Mikä on kansalaisuus?

Kansallinen nationalismi on tapaus, jossa erilaisista kulttuurista, etnistä ja taloudellista taustaa edustavat ihmiset tunnistavat olevan saman kansalaisia. Kansallista nationalismia kutsutaan myös liberaaliksi nationalismiksi, koska siihen kuuluu sellaisten liberaalien arvojen, kuten yksilön oikeuksien, vapauden ja suvaitsevaisuuden, vaaliminen.

Mikä on etninen nationalismi?

Etninen nationalismi on kansallismielisyys, jossa kansakunta määrittelee sen kansalaisiksi etnisen koostumuksen avulla, jossa kansakunnan toivotut jäsenet ovat yhteinen etnisyys, yhteinen uskonnollinen vakaumus ja yhteinen kieli. Etnistä kansallismielisyyttä voidaan pitää kansalaisväkivallan suorana vastakohtana.

Mikä on uskonnollinen nationalismi?

Uskonnollinen nationalismi liittyy uskonnollisten vakaumusten ja nationalismin välisiin suhteisiin, joissa yhteisessä uskonnossa tai yhteisessä uskonnollisessa uskonnossa olevilla henkilöillä on kansallisen yhtenäisyyden tunnetta. Uskonnollinen sionismi on yksi esimerkki uskonnollisesta nationalismista.

Mikä on anti-siirtomaa- linen nationalismi?

Kolonialistinen nationalismi on kolonialistisen vallan alla olevien maiden kansallismielisyyden monipuolisuus, ja sen huippu oli dekolonisaatiovaiheessa 1900-luvun puolivälissä erityisesti Afrikan ja Aasian maissa. Kolonialistinen nationalismi näissä maissa levitettiin joko rauhanomaisin mielenosoituksin (Intian Mahatma Gandhi on täydellinen esimerkki) tai aseellisen konfliktin kautta.

Mikä on alueellinen nationalismi?

Alueellinen kansallismielisyys on kansallismuoto, jossa jokaisen on oltava tiettyä maata ja että hänen on pantava uskollisuus omalle maalleen. Kansalaisuus nähdään joskus alueellisen nationalismin tuloksena. Kulttuurinen nationalismi määritellään kansallisuuden moninaisuudeksi, jossa kansan jäsenet tunnistetaan jakamalla yhteinen kulttuuriperintö. Kulttuurinen kansallismielisyys voidaan merkitä kansalaiskansallisuuden ja etnisen nationalismin välivaiheeksi.

Mikä on taloudellinen nationalismi?

Taloudellinen nationalismi on sellainen kansallismielisyys, jossa poliittinen viranomainen asettaa taloudellisen ja työvoiman valvonnan tärkeysjärjestykseen asettamalla rajoituksia pääoman, työvoiman ja tuotteiden kansainväliselle liikkuvuudelle samalla kun rohkaistaan ​​sellaisia ​​oppeja kuin merkantilismi, protektionismi ja globalisaatio.

Mikä on saksalainen nationalismi?

Saksassa nationalismi esiintyy saksalaisen kansallismielisyyden muodossa, jossa saksalaisen perinnön ihmisiä rohkaistaan ​​olemaan yhtenäisiä ja tunnistamaan yhteinen kansakunta. Saksalaiset tunnistetaan pääosin kielen kautta, sillä kaikki ovat saksankielisen kielen äidinkielenään puhuvia. Friedrich Karl von Moser, joka oli yksi varhaisista saksalaisista nationalisteista, totesi 1800-luvulla, että saksalaisilla ei ollut ylpeyttä kansallisesta identiteetistä, jota näkyi sveitsiläisissä ja brittiläisissä. Friedrich, samoin kuin muut saksalaiset nationalistit, kehotti perustamaan saksalaisen kansakunnan, jonka saksalaiset tunnistaisivat. Saksan kansallismielisyysliike kasvoi 1800- ja 1900-luvuilla, ja 1900-luvun alussa liike oli valtava seuraava Saksassa. Saksan kansallismielisyyden äärimmäiset muodot, joiden uskomukset perustuivat rotuun puhtauteen, olivat kuitenkin suosittuja myös maassa ja erityisesti natsien puolueen jäsenten kanssa. Nämä Saksan kansallismielisyyden äärimmäiset muodot johtivat lopulta toisen maailmansodan alkamiseen, kun natsijohtaja Adolf Hitler tunkeutui Itävallaan ja Puolaan väkivaltaisella tavalla yhdistääkseen saksalaisen kansakunnan.

Mikä on afrikkalainen nationalismi?

Afrikkalainen nationalismi oli eräänlainen nationalismi, joka oli esillä monissa Saharan eteläpuolisessa Afrikan maissa 20. vuosisadan puolivälistä 20. vuosisadan loppuun, kun entiset eurooppalaiset siirtomaat taistelivat itsesääntelyn ja itsenäisyyden toteuttamiseksi. Afrikkalainen nationalismi on esimerkki antikoloniaalisesta nationalismista, ja se koski afrikkalaisten itsemääräämisoikeutta ja sen ymmärtämistä, kuinka tärkeää on taistella Euroopan siirtomaavallan kanssa. Afrikan kansallismielisyyden alkuperän taustalla on 1800-luvun puoliväli Länsi-Afrikassa koulutettujen keskiluokan mustien afrikkalaisten keskuudessa, jotka uskoivat kansallisvaltioiden perustamiseen. Kuitenkin vasta toisen maailmansodan päättyessä liikkeestä tuli massaliike, sillä afrikkalaiset, jotka olivat laajasti matkustaneet ympäri maailmaa, alkoivat vaatia eurooppalaisen siirtomaavallan karkottamista ja itsenäisten valtioiden perustamista. Nämä liikkeet ovat joko ottaneet siirtomaa-valtaansa rauhanomaisilla poliittisilla prosesseilla tai väkivaltaisilla mielenosoituksilla ja aseellisilla konflikteilla, joista jälkimmäinen on suosituin keino useimmissa Saharan eteläpuolisessa maissa.

Mikä on kiinalainen nationalismi?

Kiinan nationalismi on poliittinen ideologia, joka kannattaa kiinalaisten kansallista yhtenäisyyttä ja kulttuurista yhdistymistä. Kiinalaisessa kansallismielessä kiinalaisia ​​kannustetaan tunnistamaan yhteiset kulttuuriperheet sekä tunnistamaan kollektiivisesti kansakunta. Kiina kuin kansakunta on ollut monin tavoin muinaisista ajoista lähtien. Kiinan kansallismielisyys perustuu lähinnä Kiinan imperialismiin. Tämän ajanjakson aikana kiinalaiset olivat kiinalaisten taustalla oleva etninen kuvaus. Kiinan kansallismielisyyttä pidetään Taiwanin ja Manner-Kiinan yhdistymisen ensisijaisena motiivina. Joissakin tapauksissa suosittuja tapahtumia, kuten vuoden 2008 kesäolympialaiset ja luonnonkatastrofit, kuten Sichuanin maanjäristys, kannustavat Kiinan kansalaisia ​​tuntemaan kansallisen ylpeyden.

Mikä on ranskalainen nationalismi?

Ranskalaisen kansallismielisyyden sanotaan ensin tulleen sotien sivutuotteeksi Englannin kanssa. Joan of Arc tunnetaan perinteisenä ranskalaisen ylpeyden symbolina. Napoleon Bonaparte, joka oli tärkeä henkilö Ranskan vallankumouksessa vuosina 1789–1799, uskoi ranskalaisten ihanteiden ja valaistumisen laajentumiseen.

Mikä on amerikkalaisen nationalismin (Yhdysvaltojen nationalismi)?

Amerikkalainen nationalismi, joka tunnetaan myös nimellä Yhdysvaltain nationalismi, on eräs Yhdysvaltojen ainutlaatuinen nationalismi. Amerikkalaisen nationalismin juuret ovat 1700-luvulla, kun kolmetoista koloniaa alkoi tunnistaa vähemmän brittiläisen ja enemmän uuden "amerikkalaisen" identiteetin kanssa. Ajatus amerikkalaisen nationalismin sanotaan kehittyneen ajan myötä, ja sillä on edelleen merkittävä rooli amerikkalaisessa politiikassa.

Mitkä ovat kansallismielisyyden yleisiä kritiikkiä?

Vaikka monet poliitikot ja kansalaiset pitävät kansallismielisyyttä arvokkaana, poliittinen ideologia ei ole ilman kriittisiä. Jotkut tutkijat pitävät globalisaation tärkeimpänä esteenä kansallismielisyyttä ja erityisesti taloudellista nationalismia. Historia on osoittanut, miten nationalismin äärimmäiset muodot liittyvät yhteiskunnallisiin häiriöihin, kuten rasismiin, erotteluun ja jopa sotiin.