Mikä on klaani?

Klaani on ryhmä yksilöitä, jotka jäljittävät todellisen tai havaitun yhteisen kuninkaan ja laskeutumisen. Vaikka termi klaani liittyy yleensä Skotlannin ylänköihin, laajemmassa antropologisessa ymmärryksessä klaani on mikä tahansa muu kuin yritysryhmä, jossa jäsenten välillä on oletettu sukututkimus.

Klaanit mantereella tai alueella

Afrikan suurten järvien alue

Afrikan suurten järvien alueen määritelmän perusteella klaani on yhteiskunnallisen organisaation yksikkö, jolla on vanhin rakenne, joka ryhmittelee ihmisiä, joilla on yhteinen alkuperä ja sukunimi. Suurin osa tämän alueen klaaneista rajoittuu yksittäisiin maihin, esimerkiksi Hutu ja Tutsi löytyvät Ruandasta ja Burundista. Klaanin jäsenet ovat kuitenkin hajallaan ajan myötä rajoitetun tilan vuoksi. Termi klaani löysi tiensä alueelle yhdeksännentoista vuosisadan eurooppalaisten kautta, jotka löysivät yhtäläisyyksiä muiden klaanien kanssa Euroopassa. Klaanin merkitys eri maissa vaihtelee; Ruandassa klaani on erinomainen rakenne, jonka osa-alueita kutsutaan subklaaneiksi, joissa yhteiskunnalliset päätökset tehdään, kun taas muissa maissa se on monien pienten ryhmien joukossa, jotka muodostavat suuren yhteiskunnan.

Amerikka

Pohjois-Amerikassa Anishinaaben ihmiset seurasivat perinteensa patrilinealisten klaanien, totemien kautta. Anishinaabe luokiteltiin ryhmiin nimeltä Odoodeman (klaanit), joissa jokainen Odoodem (yksittäinen Odoodeman) oli edustettuna tietyllä eläimellä. Klaanit sanelivat perinteisten asemien, heimojen välisten suhteiden ja avioliittojen asukkaita. Tähän saakka klannalla on edelleen ratkaiseva rooli Anishinaaben elämässä ja identiteetissä.

Keski-Aasia

Klaaneja pidetään poliittisina ryhminä, jotka ajavat esityslistojaan heimojen ja alueellisten uskollisuuksien kautta. Heillä on usein määräysvalta joissakin hallituksen osastoissa. Kuitenkin hallituksen jäsenet samojen klaanien välillä eroavat joskus joissakin asioissa. Esimerkiksi Uzbekistanin hallituksessa Samarkandin klaanilla on yksi voimakkaasta ministeriöstä, sisäministeriöstä. Ennen venäläisten Keski-Aasian laajentumista asukkaat tunnistivat itseään klaaneilla.

Eurooppa

Esimerkiksi tämän alueen klaneilla oli irlantilainen klaani, jolla oli perinteinen sukulaisuus ryhmiin, joissa on yhteinen perintö ja sukunimi. Clann (klaani), jota käytetään edustamaan laajennettuja perheitä ottamalla käyttöön sana Mac, joka tarkoittaa "poikaa" sukunimien monipuolistamiseksi, esimerkiksi MacCarthyn perhe edusti "Clann Carthaihg." Myös klaani merkitsi alaryhmää, esimerkiksi äskettäisten esivanhempien lapset. Irlantilaiset antavat merkityksen klaaneille ja sen vakaudelle yhteiskunnalle, ja ne ovat säilyttäneet olemassaolonsa vuosisatojen ajan.

Klaanien merkitys

Yhteiskunta on järjestetty kokonaan klaanin ympärille, ja sitä on pidetty yhtenä suurena perheenä. Jäsenet jakavat yhteisen kaukaisen esi-isänsä ja auttavat toisiaan vaikeina aikoina. Klaanin iäkkäitä jäseniä luotetaan vastuulla tuoda järjestys yhteiskunnalle. Klaanin jäsenet yhdistyvät ulkoisten uhkien edessä ja torjumaan tällaisia ​​uhkia yhdessä. Vaikka klaanikulttuuri häviää vähitellen, sillä on edelleen keskeinen asema syrjäisillä ja maaseutualueilla eri puolilla maailmaa.