Kuinka monta tarkistusta on lisätty perustuslakiin?

Yhdysvaltain perustuslaissa on kaksi tarkistusta, mutta vain yhtä on käytetty. Kongressin on annettava muutosehdotusta koskeva ehdotus kahden kolmasosan äänellä. Valtion lainsäätäjä voi myös kutsua koolle perustuslain, joka ehdottaa muutoksia. Perustuslain muutos tulee voimaan vasta kolmen neljäsosan valtion ratifioinnin jälkeen. Vaikka jotkin tarkistukset ovat ratifioitavissa lyhyessä ajassa, jotkut tekivät vuosikymmeniä ratifioinnin. Esimerkiksi 27. tarkistusta ehdotettiin vuonna 1792 ja se ratifioitiin vuonna 1992. Jotkut tarkistukset, kuten vuonna 1972 ehdotettu tasa-arvoa koskeva tarkistus, olivat lähellä ratifiointia ja heikkenivät vain neljästä valtiosta.

Yhteenveto tarkistuksista

Kongressille on otettu käyttöön noin 11 500 ehdotusta Yhdysvaltojen perustuslain muuttamiseksi. Kongressi on kuitenkin ehdottanut yhteensä 33 tarkistusta ja lähetetty valtioiden ratifioimiseksi, koska perustuslaki tuli toimintavalmiiksi 4. maaliskuuta 1789. Vain 27 tarkistusta on ratifioinut vaadittu määrä valtioita (38 valtiota). Kuuden kongressin hyväksymää tarkistusta ei ratifioinut vaadittu määrä valtioita. Neljä kuudesta tarkistuksesta on vielä teknisesti vireillä. Kaksi muuta on suljettu ja ne ovat epäonnistuneet omalla aikavälillä ja niiden ehdottaman päätöslauselman voimassaoloaikana. 27: stä tarkistetusta tarkistuksesta vain 25 toimii. 18. muutos (kielto) kumottiin 21. tarkistuksella (kiellon kumoaminen). Tässä tarkastellaan joitakin ratifioituja tarkistuksia.

Bill of Rights

Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiset kymmenen tarkistusta hyväksyttiin ja ratifioitiin samanaikaisesti, ja niitä kutsutaan yhteisesti nimellä Bill of Rights. Kymmenen tarkistusta toimitettiin valtioille ratifioitaviksi 25. syyskuuta 1789, ja ne ratifioitiin kahden vuoden, kahden kuukauden ja 20 päivän kuluttua 15. joulukuuta 1791. Ensimmäinen muutos koski oikeuksia uskontoon ja puheeseen. Muut tarkistukset koskivat oikeutta kuljettaa aseita, sotilaiden asumista, etsintää ja takavarikointia, oikeutta asianmukaiseen käsittelyyn, oikeutta nopeaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeutta oikeudenkäyntiin tuomaristoissa, suojaa kohtuuttomia sakkoja ja takuita vastaan, oikeutta ei-luetteloon, ja oikeudet varattu valtioille.

Muut ratifioidut tarkistukset

Muut 17 tarkistusta koskevat perustuslain eri artikloja. Kymmenennen muutoksen myötä valtio joutuu koskemattomaksi valtion vastaisista kansalaisia ​​vastaan ​​tai ulkomaalaisilta, jotka eivät asu Yhdysvaltojen rajalla tuolloin. 12. ja 13. muutos koskee presidentinvaaleja ja orjakaupan poistamista.

Kansalaisuus mukaan lukien etuoikeudet käsiteltiin 14. muutoksella, kun taas 15., 19., 24. ja 26. muutos kieltää äänestämisen kieltämisen. Tarkistus 16 sallii kongressin periä tuloveron perustamatta sitä väestönlaskennassa, kun taas 17. tarkistuksessa vahvistettiin senaattoreiden valinta kansanäänestyksellä. Uskomattoman, 16. tammikuuta 1919 ratifioitu 18. muutos kieltää alkoholin valmistuksen tai myynnin Yhdysvalloissa. Se kumottiin 21. tarkistuksella. 20. ja 22. tarkistukset, jotka määriteltiin, kun presidentin ehdot alkavat ja päättyvät, sekä termi raja, kun taas 25. muutos koskee presidentin peräkkäisyyttä. Viimeisin muutos (27.) vei 202 vuotta ratifioimiseksi ja koskettaa kongressin korvauksia.