Puutuotteiden viennin maailman johtajat

9. Chile (6 miljardia kilogmaa)

Chilellä on laajoja metsiä, ja niillä on yli 20, 7% maan kokonaispinta-alasta. Chilen radiata-mänty- ja eukalyptusviljelmien suuret alueet ovat tehneet siitä merkittävän paperi- ja puutuotteiden viejän ulkomaille. Useimmat Chilen puuntuotteet viedään nykyään puutavarana, tukkeina ja siruina. Vuonna 2000 Chilen metsäalalla tuotiin 1, 89 miljardia dollaria. Vuosittain Chilessä jalostetaan 6 miljardia kiloa puuta sahatavaksi, selluksi ja paperiksi. Chilen puun viennin tärkeimmät markkinat ovat Japani, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Saksa ja Belgia.

8. Itävalta (7 miljardia kiloa)

Puun vientiteollisuus on hyvin kehittynyt Itävallan ja muiden EU-maiden välillä, ja Italia ja Saksa ovat Itävallan puutuotteiden ensisijaisia ​​ulkomaisia ​​asiakkaita. Itävallan puutuotteiden kysyntä on kasvanut myös Amerikassa ja Aasian maissa viime vuosina. Vuosittain maasta jalostetaan ja viedään noin 7 miljardia kiloa puutuotteita. Teollisuuden kehittynyt organisaatio, jossa on kestävät käytännöt, luonnon kunnioittaminen ja tutkimusperusteinen tuotanto, on johtanut Itävallan puutavaran merkittävään kansainväliseen menestykseen.

7. Brasilia (11 miljardia kiloa)

Brasilian metsäteollisuus on osittain vastuussa maan valtavasta menestyksestä rahoitusalalla. Maalla on maailman kolmanneksi suurin metsäreservi ja suurin biologinen monimuotoisuus sekä kasviston että eläimistön osalta. Puu korjataan sekä Brasilian alkuperäisistä että kaupallisesti istutetuista metsistä. Mänty- ja eukalyptuspuut ovat maan suurimpia vientimääriä. 11 miljardia kiloa puuta käsitellään ja maasta vuosittain. Sellu, raakapuu, laminoitu puu, vaneri ja paperi ovat tavallisimmin vietyjä Brasilian puutuotteita. Nämä kuljetetaan kaikkialla maailmassa, ja ne tuottavat valtavia tuloja maalle.

6. Venäjä (14 miljardia kiloa)

Venäjän federaation puutavaran vienti kasvoi 7, 9% vuonna 2014, mikä johtui suurelta osin sen puutuotteiden kysynnän kasvusta Aasian maissa. Kiina, Venäjän suurin puutavaran maahantuoja, kasvatti tilausten määrää 17, 6% vuonna 2014. Venäläisten puutuotteiden suhteellisen alhaisemmat hinnat auttavat myös Venäjää pysymään Euroopan ja Yhdysvaltojen kilpailijoiden edessä. Tällä hetkellä maa valmistaa ja vie noin 14 miljardia kiloa jalostettuja puutuotteita sahatavaksi, selluksi ja paperiksi.

5. Saksa 14, 5 miljardia kiloa)

Saksan puuteollisuus on kukoistava, sillä maassa asuu yksi Euroopan suurimmista puutavaroista. 14, 5 miljardia kiloa puutuotteita jalostetaan ja viedään maasta vuosittain, ja noin 30 prosenttia Saksan sahatavarasta viedään ulkomaille. Maan 150 000 puuta valmistavan yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 170 miljardia euroa, ja markkinasektori työllistää lähes 1, 2 miljoonaa saksalaista.

4. Suomi (16 miljardia kilogmaa)

Noin 20% Suomen vientituloista syntyy Suomen metsäteollisuudesta. Teollisuus tuottaa ja vie vuosittain noin 16 miljardia kiloa jalostettua puuta ja vuonna 2013 Suomen metsäteollisuuden tuotanto oli 20, 7 miljardia euroa. Metsäteollisuus tuottaa 15% Suomen teollisuuden työpaikoista. Vuonna 2014 Suomen metsätuotteiden (mukaan lukien huonekalut) viennistä syntyi yhteensä 11 miljardia euroa.

3. Ruotsi (18, 5 miljardia kiloa)

55% Ruotsin maa-alasta on metsien käytössä, ja mänty- ja koivut ovat hallitsevin kaupallinen puulajilaji. Maa on maailman kolmanneksi suurin paperin ja kartongin viejä, joka tuottaa noin 4% maailman puuntuotannon kokonaistuotannosta. 18, 5 miljardia kiloa puutuotteita käsitellään ja viedään maasta vuosittain. Vuonna 2001 puun ja puutuotteiden nettoviennin osuus kansantaloudesta oli 10, 6 miljardia dollaria.

2. USA (19, 5 miljardia kiloa)

Yhdysvaltojen metsätuotteiden vienti Yhdysvalloissa on vuosien varrella kasvanut valtavasti, ja vuonna 2014 tuotettiin metsätuotteita ennätyksellisen 9, 7 miljardin dollarin arvosta. Kiina, Kanada ja Meksiko ovat Yhdysvaltojen metsätuotteiden viennin kolme suurinta markkina-alaa. Vuosittain tuotetaan ja viedään maasta 19, 5 miljardia kiloa jalostettua puuta. Lokit ja puuraaka-aineet tuottavat korkeimmat vientiarvot, kun taas puupellettien kysyntä on kasvanut myös nopeasti, mikä johtuu pääasiassa Euroopan unionin kasvavasta polttoaineresurssien kysynnästä.

1. Kanada (31 miljardia kiloa)

Kanadassa metsätuotteet, pääasiassa puu- ja puutuotteet, edistävät merkittävästi maan talouden lisäarvoa. 17, 1 miljardia dollaria tuotetaan vuosittain pelkästään maan metsätuotteista. Pohjoinen valkaistu havupuu, josta tuli kraftmassaa, sanomalehtipaperimassaa ja havupuuta, ovat kolme kohdetta, jotka muodostavat 47% Kanadan metsätuotteiden viennistä. Tästä maasta tuotetaan ja viedään 31 miljardia kiloa puuta, jota käsitellään sahatavaksi, selluksi tai paperiksi. Yhdysvallat, Kiina ja Japani toimivat Kanadan puun ja puutuotteiden viennin suurimpina ulkomaisina markkinoina.