Mitkä ovat Yhdistyneiden Kansakuntien viisi alueellista ryhmää?

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) hallitustenvälinen järjestö on 193 jäsenvaltiota eri puolilla maailmaa. Sen tärkeimmät toimeksiannot ovat yhteistyön ja maailmanjärjestyksen ylläpito. Se korvasi Kansakuntien liiton, kun se osoittautui tehottomaksi sen perustamisen jälkeen vuonna 1945 välttääkseen toisen konfliktin toisen maailmansodan jälkeen. YK: n pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, ja muita tärkeimpiä toimintoja ovat Nairobi, Geneve ja Wien. Vuoteen 2014 mennessä YK jakautui geopoliittisesti viiteen alueelliseen ryhmään hallinnon helpottamiseksi, YK: n vaaliprosessin helpottamiseksi ja jäsenedustustekijöiksi. Näitä ovat Afrikan ryhmä, Aasian ja Tyynenmeren ryhmä, Itä-Euroopan ryhmä, Latinalaisen Amerikan ja Karibian ryhmä sekä Länsi-Euroopan ja muut ryhmä. Tähän mennessä Kiribatin valtio ei ole luokiteltu mihinkään näistä geopoliittisista ryhmistä.

Afrikkalainen ryhmä

Tämä on suurin viidestä ryhmästä, joista 54 on kaikki Afrikan mantereella. Siinä on 28 prosenttia kaikista YK: n jäsenistä. Tämä tarkoittaa, että tässä ryhmässä on 28% kaikista äänistä. YK: n turvallisuusneuvostossa Afrikan ryhmässä on kolme pysyvää paikkaa. Siinä on 14 varattua asemaa YK: n talous- ja sosiaalineuvostossa ja 13 paikkaa YK: n ihmisoikeusneuvostossa. YK: n yleiskokous on YK: n tärkein elin, jonka tehtävänä on tehdä päätöksentekoa. Afrikan ryhmän kyky valita presidentti kokoukseen on joka viides vuosi, neljän ja yhdeksännen vuoden päättyessä.

Aasian ja Tyynenmeren ryhmä

Tähän kuuluu 53 Aasiasta ja Oseaniasta peräisin olevaa jäsenvaltiota. Poikkeuksia ovat Venäjä, Uusi-Seelanti, Australia, Israel ja Turkki. Aasian ja Tyynenmeren ryhmässä on kolme paikkaa turvallisuusneuvostossa, 2 ei-pysyvää ja Kiinan pysyvä paikka. Sen paikat YK: n talous- ja sosiaalineuvostossa ja YK: n ihmisoikeusneuvostossa ovat 11 ja 13. Tämä ryhmä on oikeutettu valitsemaan presidentin yleiskokoukseen joka viides vuosi, joka päättyy 1 ja 6.

Itä-Euroopan ryhmä

Ryhmänä, jossa on vähiten YK: n jäsenvaltioita (23 jäsentä), tämä ryhmä vetää jäseniään Euroopasta ja sisältää Venäjän Aasian mantereesta. Sen paikat YK: n elimissä ovat 2 turvallisuusneuvostossa, 6 YK: n talous- ja sosiaalineuvostossa ja 6 YK: n ihmisoikeusneuvostossa. Vuosina 2 ja 7 päättyvinä vuosina tämä ryhmä valitsee presidentin YK: n yleiskokoukseen.

Latinalainen Amerikka ja Karibian ryhmä

Se koostuu 33 valtiosta Keski-Amerikan, Etelä-Amerikan ja Karibian osista. Sen säilytetyt paikat YK: n elimissä ovat 2 pysyviä turvallisuusneuvostossa, 10 YK: n talous- ja sosiaalineuvostossa ja 8 YK: n ihmisoikeusneuvostossa. Vuosina, jotka päättyvät 3 ja 8, tämä ryhmä on oikeutettu valitsemaan yleiskokouksen puheenjohtajan.

Länsi-Euroopan ja muiden ryhmä

Kun 28 jäsentä hajallaan eri puolilla maailmaa, tällä ryhmällä on kaksi pysyvää paikkaa ja kolme pysyvää paikkaa turvallisuusneuvostossa. YK: n talous- ja sosiaalineuvostossa ja YK: n ihmisoikeusneuvostossa tässä ryhmässä on 13 ja 7 paikkaa. Vuosina, jotka päättyvät 0 ja 5, tämä ryhmä on oikeutettu valitsemaan yleiskokouksen puheenjohtajan.