Mikä on maan e-valmius?

Maan e-valmius viittaa valtion kykyyn hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa (ICT) kestävään hyvinvointiin ja kehitykseen. Se mitataan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin laajuuden ja laadun, e-taitojen ja asiaankuuluvien säännösten perusteella. E-valmius on tullut keskeinen väline maille, hallituksille, kansalaisille ja organisaatioille, kun maailma muuttuu avoimiksi globaaleiksi markkinoiksi. Se tukee myös kansainvälistä sosioekonomista kehitystä muuttamalla perinteisiä tiedonsiirtomenetelmiä nykyaikaisemmiksi. Nykymaailman taloudellinen rakenne riippuu maan teknologisesta näkökulmasta, ja siksi hallitukset ja laitokset panostavat jatkuvasti innovatiivisiin tapoihin muuttaa tai ylläpitää nopeutta entistä paremmilla teknologioilla.

E-valmiusluokitus

Euroopan maat ovat maailman johtavia sähköisen hallinnon rankingissa, kun taas Aasiassa ja Amerikassa on keskivaihe. Afrikan maat kamppailevat edelleen Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa huonosti. Kansainvälisen televiestintäliiton, Etelä-Korean, Tanskan ja Islannin kertomuksen mukaan tieto- ja viestintäteknologian kehittämisindeksin sijoitus on kolme parasta. Aasian maat, kuten Hong Kong, Singapore, Malesia ja Filippiinit, tuovat ja vievät eniten ICT-tuotteita. Tieto- ja viestintätekniikan palveluiden vientisektorilla Ghanan osuus on suurin 78%.

E-Valmiuden merkitys

E-valmius on yksi kehityksen merkkejä maassa. Se luo alustan tiedon levittämiselle perinteisistä menetelmistä uusiin parannettuihin kanaviin. Näiden muutosten kuljettajat käyttävät tieteellisiä ajattelumenetelmiä ja analysoi valintoja parempaan päätöksentekoon. Kehitysmaissa tieto- ja viestintätekniikka koskee sellaisten talouksien luomista, jotka ylläpitävät korkeaa työllisyysastetta, inhimillistä pääomaa ja parempaa hallintoa yhteiskunnan yleisen hyvinvoinnin kannalta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto liiketoimintaympäristössä on myös kilpailuedun lähde järjestämällä tapa, jolla yritykset ja organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmien, kuten toimittajien, työntekijöiden, sijoittajien ja asiakkaiden kanssa. Poliittisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta sähköinen valmius antaa kansalaisille mahdollisuuden jakaa henkilökohtaisia ​​kokemuksiaan maailmasta sekä antaa heille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Se antaa äänet niille, jotka ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta.

E-valmiusarviointityökalut

E-valmiusarvioinnit vaihtelevat tavoitteistaan ​​ja strategioistaan. Ne on suunniteltu arvioimaan yksilöllisiä ja organisatorisia valmiuksia käyttää sähköisen maailman tarjoamia mahdollisuuksia. E-valmius luokitellaan sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman mukaan ja mitataan e-yhteiskunnan arviointivälineillä ja sähköisen talouden arviointivälineillä. Nämä kaksi luokkaa eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia ja riippuvat toisistaan ​​tehokkaaseen tietojen keräämiseen. Mallit käyttävät erilaisia ​​arviointimenetelmiä, kuten tilastollisia menetelmiä, kyselylomakkeita ja historiallista analyysiä. Joitakin e-valmiusarviointiin osallistuvia organisaatioita ovat mm. Economist Intelligence -yksikkö, Harvardin yliopiston kansainvälisen kehityksen keskus, USAID, Maailmanpankki ja Yhdistyneet Kansakunnat.