Mikä on älykäs kaupunki?

esittely

Älykäs kaupunki sisältää toisiinsa liittyvän tietojenkäsittelylaitteiden, esineiden, digitaalisten koneiden sekä tieto- ja teknologiajärjestelmän (ICT), jonka avulla ne voivat parantaa tiedonsiirtoa tietyssä verkossa ilman, että on olemassa kasvotusten vuorovaikutus. Älykaupungissa teknologia integroidaan koulujen, sairaaloiden ja kirjastojen päivittäiseen toimintaan, jotta varmistetaan, että asukkaille tarjotaan tehokkaita palveluita. Muita tehokkaasta teknologiasta riippuvaisia ​​aloja ovat infrastruktuuri, vesihuollot, voimalaitokset, lainvalvonta ja jätehuolto.

Anturiin integroidun reaaliaikaisen järjestelmän asentaminen tehostaa ihmisten tietojen keräämistä ja analysointia. Esimerkiksi yhteisöltä kerätyt tiedot lähetetään suoraan hallitusten palvelimille, joissa palautetta luodaan ja lähetetään yhteisöpalvelimille. Tämän seurauksena hallitus vastaa välittömästi yhteisöön kohdistuviin ongelmiin. Innovaatioprosessien ja sähköisen osallistumisen kautta yhteisön ja hallituksen välinen viestintä tehostuu. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikka parantaa ihmisen älykkyyttä, kollektiivista älykkyyttä ja tekoälyä kaupungissa.

Aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan kaupunkien älykkyyttä voidaan verrata ihmisen elimiin ja miten ne toimivat. Esimerkiksi tietoliikenneverkko toimii hermona, kaupungin keskeinen älykkyys toimii aivoissa, ja antureita ja tunnisteita verrataan ihmiskehon aistinelimiin. Kun nämä "elimet" yhdistetään, ne auttavat kaupunkipalvelujen sujuvassa toimituksessa. Älykkyyden muotoja voidaan osoittaa monella eri tavalla, joista osa on lueteltu alla.

Orchestration Intelligence

Orkestrointitiedusteluissa yhteisöpohjaiset ongelmanratkaisuelimet tekevät yhteistyötä muiden toimielinten, kuten Central Intelligence Servicesin, kanssa, jotka parantavat kaupungin turvallisuutta. Hyvä esimerkki tästä on Bletchy-puisto, johon liittyy natsien Enigma-kyber.

Empowerment Intelligence

Älykkäämpiä älykkyyksiä voidaan nähdä älykkäiden kaupungin avoimilla alustoilla. Joissakin kaupunginosissa tiedonkeruun tarkoitukseksi katsotaan kokeelliset tilat ja älykäs kaupunkien infrastruktuuri. Älykkyyttä lisäävä älykkyys näkyy Kista Cityssä Tukholmassa ja Cyberport Zone Hongkongissa.

Instrumentation Intelligence

Koko infrastruktuurijärjestelmän liittäminen reaaliaikaiseen tiedonkeruuseen tarjoaa hyvän valvontajärjestelmän älykäs kaupunki. Amsterdam on tehnyt toiminnan sujuvaksi yhteisen IP-järjestelmän ansiosta, jonka avulla ihmiset voivat kehittää sovelluksia helposti. Langattomien mittareiden ansiosta tietoa voidaan siirtää välittömästi. Älykkäiden mittarien tarjonta antaa käyttäjille mahdollisuuden huomioida energiankulutuksen.

Älykäs kaupunki

Älykaupungin ymmärtämisen käsite voidaan jakaa kahteen yksityiskohtaiseen kehykseen: tekniseen kehykseen ja ihmisen kehykseen.

Teknologiset puitteet: teknologinen kehys koskee digitaalista kaupunkia, jossa on olemassa laajakaistayhteys, joka parantaa viestintää hallituksen ja kansalaisten välillä. Puitteissa käsitellään myös teknologisen innovaation tutkimusta oppimisen tukemiseksi.

Ihmiskehys: ihmisen kehys sisältää luovia uroja ja työvoimaa, verkostojen taitotietoa ja vapaaehtoisia organisaatioita älykäs kaupungin kehittämiseksi.