Maat, joissa on eniten ydinaseita

Ydinaseiden leviämisen estämistä koskeva sopimus on ydinaseita koskeva kansainvälinen sopimus, jonka Yhdistyneet Kansakunnat (YK) hyväksyi vuonna 1968 ja joka tuli voimaan vuonna 1970. Sopimus koostuu Kolme pilaria, joissa hahmotellaan sopimuksen kolme päätavoitetta, ydinaseiden ja teknologian leviämisen estäminen, ydinaseriisunnan tavoitteen edistäminen ja ydinenergian rauhanomaisen käytön tukeminen. Ydinsulkusopimuksen ehtojen mukaan vain viisi ydinaseita ovat Yhdysvallat, Neuvostoliitto (nyt Venäjän federaatio), Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Kiina. Kolme muuta maata on ilmoittanut olevansa ydinaseita, Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea. Intia ja Pakistan eivät ole koskaan allekirjoittaneet ydinsulkusopimusta, ja Pohjois-Korea vetäytyi ydinsulkusopimuksesta vuonna 2003. Israelilla uskotaan olevan ydinaseita, eikä se ole koskaan allekirjoittanut ydinsulkusopimusta.

Laki, asetukset ja ydinaseiden historia

Milloin kukin maa hankkii ydinaseita?

Amerikkalaiset, brittiläiset, saksalaiset, neuvostoliitot ja japanilaiset yrittivät toisen maailmansodan aikana käydä ydinasetta. Lopulta amerikkalaiset rakensivat ensimmäisenä ydinaseen, jonka ensimmäinen onnistunut koe tapahtui heinäkuussa 1945. Kolme viikkoa myöhemmin amerikkalaiset käyttivät uudenlaista ydinvoimaa Hirosiman kaupunkiin. Kolme päivää myöhemmin toinen ydinpommi pudotettiin Nagasakille, mikä kehotti Japania luovuttamaan ja lopettamaan toisen maailmansodan. Toisen maailmansodan päättyessä Neuvostoliitto kiihdytti ydinaseitaan amerikkalaisiin ja aloitti ensimmäisen onnistuneen ydinkokeensa vuonna 1949. Tätä seurattiin seuraavien vuosien aikana, kun Yhdistyneen kuningaskunnan ensimmäinen onnistunut testi oli vuonna 1952 Ranskassa oli vuonna 1960 ja sitten Kiinassa vuonna 1964. Viisi maata, joilla on nyt ydinaseita, ymmärsi, että maailman on ryhdyttävä toimiin estääkseen niiden leviämisen. Ydinsulkusopimus hyväksyttiin vain neljä vuotta sen jälkeen, kun Kiina on onnistuneesti testannut. Tämä ei kuitenkaan estänyt muita maita saamasta ydinaseita, koska Intia sai ensimmäisen onnistuneen testinsä vuonna 1974. Tämä sai Pakistanin aloittamaan ydinaseiden käsittelyn pyrkiessään torjumaan kilpailijaansa ja vuonna 1988 heillä oli ensimmäinen onnistunut testi. Pohjois-Korea on viimeisin maa pommin hankkimiseksi, ja ensimmäinen onnistunut testi tapahtuu vuonna 2006. Ei tiedetä, milloin Israelin ensimmäinen onnistunut ydinkokeet tapahtui.

Lainsäädännöt ja määräykset ydinaseita käyttävistä maista

Ydinaseita ei ole yleisesti kielletty kansainvälisellä tasolla. Kansainvälinen tuomioistuin päätti vuonna 1996, että ydinaseiden käyttö olisi ristiriidassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden kanssa. Kansainvälisiä järjestöjä, kuten Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ja ydinenergiajärjestö (NEA) pyrkivät edistämään ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja lopettamaan ydinaseiden käytön. Valtiotasolla useimmissa maissa on myös ydinalan sääntelyvirasto, joka valvoo ja päättää ydinalan toimintapolitiikasta maassa. Kansakunnat voivat itse asettaa itselleen määräyksiä sopimuksista, mukaan lukien historialliset strategiset aseiden rajoitukset (SALT), joissa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto sopivat rajoittavansa niiden omistamien ydinohjusten määrää.

Ydinaseiden jakaminen ja entiset ydinalan valtiot

Ydinaseiden jakaminen on osa Pohjois-Atlantin järjestön (Naton) ydinvoima-politiikkaa, johon NATO: n ydinvoiman ulkopuoliset jäsenet omistavat, säilyttävät, tekevät politiikkaa ja joilla on laitteita ydinaseiden ylläpitämiseksi ja jopa mahdollisesti käyttämiseksi. Kolme ydinasevaltiota (Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska) vain Yhdysvallat on jakanut ydinaseita Naton liittolaisiin. Belgia, Saksa, Alankomaat, Italia ja Turkki ovat Naton nykyisiä maita, joissa Yhdysvallat jakaa ydinaseita. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1991 Valko-Venäjä, Kazakstan ja Ukraina saivat Neuvostoliiton ydinaseita. Muutaman vuoden kuluessa he kaikki sopivat kuitenkin siirtävänsä aseet takaisin Venäjälle. Etelä-Afrikalla oli muutamia ydinaseita 1980-luvulla, mutta ne olivat purkaneet ne kaikki seuraavan vuosikymmenen aikana. Etelä-Afrikka on ainoa maa, joka koskaan luovuttaa omat ydinaseensa.

Maat, joissa on korkein ydinvoimalapää

arvoMaaWarheads (aktiiviset / yhteensä)
1Yhdysvallat175/697
2Venäjä179/730
3Yhdistynyt kuningaskunta30/43
4Ranska29/30
5Kiinana / 260
6Intiana / 110–120
7Pakistanna / 120–130
8Pohjois-Koreana / <10
9Israelna / est. 60–400