Top 10 hiili-tuottajat ympäri maailmaa

Hiili on avain energian maailmanlaajuiseen rakenteeseen. Se on noin 40% maailman sähköntuotannosta, joten se on johtava sähkönlähde. Se korvaa pian öljyn ja siitä tulee suurin primäärienergian lähde. Kivihiili hallitsee globaalia energiakenttää sen runsauden, kohtuuhintaisuuden ja laajan jakelun ansiosta. Hiilivarantojen arvioidaan olevan 869 miljardia tonnia nykyisen tuotantomäärän perusteella. Tämä tarkoittaa, että kivihiilen pitäisi kestää noin 115 vuotta pidempään verrattuna perinteisiin öljy- ja kaasuvaroihin. Erityisen huomionarvoista ovat Aasian ja Etelä-Afrikan merkittävät kivihiilivarannot, kaksi maailman aluetta, jotka kohtaavat suuria haasteita energian toimittamisessa väestölle. Hiilivarannot on aliarvioitu perinteisiin öljy- ja kaasuvaroihin verrattuna.

Kymmenen johtavaa maata hiilen tuotannossa

Kiina on tärkein hiilen tuottaja, kun taas Yhdysvallat tulee toiseksi. Muita merkittäviä hiilen tuottajia ovat Intia ja Australia. Viisi maata eli Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, Intia ja Japani muodostivat yli 75% maailman hiilen kulutuksesta. Huolimatta uusiutuvien energialähteiden nopeasta käyttöönotosta, pääasiassa ilmastonmuutosta koskevien keskustelujen taustalla, kivihiili on vastuussa kaikkien energialähteiden energiantarpeen suurimmasta noususta.

Noin 90% maailmanlaajuisesta kivihiilestä tuottaa kymmenen maata, joissa Kiina on johtoasemassa. Alla olevat tilastot osoittavat maita, joilla on huomattavia hiilivaroja. Tiedot perustuvat laajaan valikoimaan materiaalia sekä Maailman energianeuvostosta ja kansallisista ja kansainvälisistä julkaisuista saaduista tiedoista.

10. Ukraina

Kivihiilen tuotanto Ukrainassa vuonna 2013 oli noin 64, 976 miljoonaa tonnia. Kun maassa vallitsee konflikti, koksihiilen tuotanto ja hiilen sähköntuotanto ovat vähentyneet erityisesti maan itäosilla. Donetskin alue on todellakin kokenut hiilen tuotannon laskun lähes 30%. Tämän seurauksena Ukraina on alkanut tuoda kivihiilen Etelä-Afrikasta ja Venäjältä energiantuotantoa varten.

9. Kolumbia

Kolumbian hiilentuotanto oli noin 85, 5 miljoonaa tonnia vuonna 2013, mikä on 4 prosentin lasku 89 miljoonan tonnin tavoitteesta. Hiilen viennin arvioitiin olevan 94, 3%. Maakaivostoimisto ilmoitti, että mineraalituotanto kasvoi 18%.

8. Kazakstan

Kazakstan on kahdeksas, sillä joulukuussa 2012 hiilen tuotanto oli 116, 6 miljoonaa tonnia. Kulutuksen osalta Kazakstan tuli 12: een, jolloin hiilen osuus oli lähes 85% koko maan liitännäistehosta. Maalla on arviolta noin 33, 6 miljardin tonnin varanto ja se on siten kahdeksanneksi suurin hiilivaranto. Kazakstanissa on yli 400 hiilikaivosta.

7. Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikka on maailman kivihiilen tuotannossa seitsemänneksi tuotettu noin 260 miljoonaa tonnia. Maa on kuudenneksi suurin kivihiilen viejä, joka on käynyt kauppaa noin 74 miljoonalla tonnilla vuonna 2012. Etelä-Afrikka vie pääasiassa hiilensä Eurooppaan, Kiinaan ja Intiaan. On arvioitu, että yli 90 prosenttia Etelä-Afrikan sähköntuotannosta riippuu hiilestä. Etelä-Afrikan vakiintuneilla hiilivarannoilla oli joulukuussa 2012 noin 30, 15 miljardia tonnia.

6. Venäjä

Venäjä tulee kuudenneksi kivihiilen tuotannosta maailmanlaajuisesti. Vuonna 2012 se tuotti 354, 8 miljoonaa tonnia kivihiiltä, ​​joista 80% oli höyryhiiltä ja loput koksihiiltä. Venäjä on myös viidenneksi suurin hiilen kuluttaja. Se vei vuonna 2012 134 miljoonaa tonnia, josta tuli kolmanneksi suurin kivihiilen viejä. Enintään 157 miljardin tonnin varauksilla Venäjä on toiseksi maailman kivihiilivarannoista. Avoimen kaivostoiminnan osuus Venäjän hiilen tuotannosta on yli puolet.

5. Indonesia

Indonesia on viidenneksi kivihiilen tuotannossa, sillä se on tuottanut 386 miljoonaa tonnia hiiltä. Indonesia ja Australia ovat olleet pääpäälliköitä hiilen tuotannossa, ja vaikka vuonna 2011 Indonesia pääsi kivihiilen tuotannossa Australiaan, tilanne on kääntynyt. Hiili on vastuussa 44 prosentista Indonesian sähköntuotannosta. Maassa on noin 5, 5 miljardia tonnia hiilivarantoja vuoden 2012 tilastojen perusteella.

4. Australia

Kivihiilen tuotanto Australiassa oli 413 miljoonaa tonnia vuonna 2013, ja se oli maailman neljänneksi. Maa vie noin 90% kivihiilestä, ja se tulee Indonesian jälkeen, ja vuonna 2012 se vei 384 miljoonaa tonnia. Australia muuten säilyttää 76, 4 miljardia tonnia varauksiaan. Maassa on noin 100 yksityistä hiilikaivosta, jotka harjoittavat avolouhoksia, ja tämä kaivostoimintamenetelmä on 74 prosenttia Australian kokonaistuotannosta.

3. Intia

Intian hiilentuotanto oli noin 605 miljoonaa tonnia, mikä on maailman kolmanneksi suurin tuottaja. Intia kulutti 8% koko maailman hiilestä, joten se oli myös kolmanneksi suurin resurssin käyttäjä. Se on myös kolmanneksi suurin kivihiilen tuoja, jonka tuonti on yhteensä 160 miljoonaa tonnia ja joka on jäljessä Kiinan ja Japanin takana. Noin kolme neljäsosaa (68%) Intian sähköntuotannosta riippuu hiilestä. Intian todennetut kivihiilivarannot ovat arviolta 60, 6 miljardia tonnia vuodesta 2013 alkaen.

2. Yhdysvallat

Yhdysvallat on toiseksi maailman kivihiilen tuotannossa, jolloin hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vuosina 2012–2013 922 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 13 prosenttia maailman hiilen tuotannosta. Se on myös toiseksi suurin hiilen kuluttaja. Yhdysvaltain hiilen kulutus on arvioitu 11 prosentiksi maailman kokonaiskäytöstä, ja lähes 37 prosenttia maan sähköntuotannosta riippuu hiilestä. Yhdysvalloissa on myös maailman suurimmat hiilivarannot, joiden mitat ovat noin 237 miljardia tonnia.

1. Kiina

Kiina on ollut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana suurin hiilen tuottaja. Kiina tuotti vuonna 2013 hiilidioksidipäästöjä lähes 3, 7 miljardia tonnia, mikä vastaa 47 prosenttia maailman kokonaistuotannosta. Maa kuluttaa myös yli puolet maailman hiilen kokonaiskulutuksesta. Kiina on kolmanneksi maailman kivihiilivarojen osalta, ja sen arvioidaan olevan 114, 5 miljardia tonnia joulukuun 2012 tilastoista. Kiinan arvioidaan käyttävän puolet hiilestä sähköntuotantoon, mikä on yli 80 prosenttia maan sähköntuotannosta.

Hiilen tuotannon merkitys

Hiili on osoittautunut kriittiseksi maailman energiakasvussa. Kivihiilen tarve kasvaa jatkuvasti, ja yhä suuremmat prosenttiosuudet maailmassa tuotetusta sähköstä ovat riippuvaisia ​​voimavaroja käyttävistä voimalaitoksista. Riippumatta hiilivarantojen valtavasta jakautumisesta maailmanlaajuisesti, nämä määrät ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi kivihiilitoimintaan liittyvien toimintojen aiheuttamat ekologiset haitat ovat vakavia asioita, ja siksi on toteutettava asianmukaisia ​​toimia. Näin ollen on välttämätöntä, että hallitukset etsivät innovatiivisia teknologioita kaivostoiminnan ja kivihiilen jalostamisen parantamiseksi ja ottavat samalla huomioon tehokkuuden ja ympäristön kestävyyden tärkeyden. Poliittisten päättäjien kannalta on ensiarvoisen tärkeää laatia pitkäaikaisia ​​teknisiä ratkaisuja, jotka tarkastelevat tulevaisuutta, ja siten panevat kivihiilialan polkuun, jonka avulla se voisi vastata paremmin tuleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

20 parasta hiilen tuottajaa maailmassa

arvoMaaKivihiilen tuotanto (miljoonaa tonnia)
1Kiina3, 874.0
2Yhdysvallat906, 9
3Australia644, 0
4Intia537, 6
5Indonesia458, 0
6Venäjä357, 6
7Etelä-Afrikka260, 5
8Saksa185, 8
9Puola137, 1
10Kazakstan108, 7
11Kolumbia88, 6
12Turkki70.6
13Kanada68.8
14Ukraina60, 9
15Kreikka49.3
16Tšekin tasavalta46, 9
17Serbia44.4
18Vietnam41.2
19Mongolia33.2
20Bulgaria31, 3