Suurimmat etniset ryhmät Ugandassa

Uganda on itäafrikkalainen kansakunta, jolla on yhteyksiä Kenian, Ruandan, Etelä-Sudanin, Tansanian ja Kongon demokraattisen tasavallan kanssa. Alueen varhaisimmat asukkaat olivat metsästäjä-keräilijöitä. Tämä elämäntapa korvattiin hitaasti bantu-puhuvien kansojen saapuessa 1700–2 300 vuotta sitten. Nykyään Ugandan väestö on noin 37, 8 miljoonaa ja se koostuu eri etnisistä ryhmistä. Joitakin suurimpia näistä maista tässä maassa käsitellään alla.

Suurimmat etniset ryhmät Ugandassa

Baganda

Ugandan suurin etninen ryhmä on Baganda. Bagandan kansan osuus on 16, 9 prosenttia väestöstä. Baganda kuuluu Bantu etniseen perheeseen ja todennäköisesti asettuu alueella välillä 1000 eKr ja 500 AD Bantu muuttoliike Länsi-Afrikasta. Tämän ryhmän perinteinen kieli on Niger-Kongon kieliperheeseen kuuluva Luganda. Kulttuurisesti he harjoittavat patrilinealista laskeutumista. Useat sukulaiset muodostavat klaanin. Nykyään Ugandassa on 52 tunnustettua Bagandan klaania. Kun brittiläinen otti yhteyttä, he huomasivat, että Baganda oli hyvin järjestetty merkittävällä sotilasvoimalla. Brittiläiset tekivät valtakuntansa protektoraatiksi ja Bagandan kuningas taisteli menestyksekkäästi vuonna 1897. Tähän mennessä yhteys brittiläisiin oli johtanut väestön vähenemiseen ja Baganda meni 3 miljoonasta 1, 5 miljoonaan. Jotta peritään sodan kustannukset, brittiläiset perivät verot valtakunnalle vuonna 1900, mutta allekirjoittivat myös sopimuksen, jossa hyväksyttiin päälliköiden vaatimukset, nimittäin antamalla heille valta suurella alueella. Uganda saavutti itsenäisyytensä vuonna 1962 ja uusi hallitus hajosi Bagandan kuningaskunnan. He ovat sittemmin yhdistyneet uuden monarkiajärjestelmän piiriin.

Banyankole

Toiseksi suurin etninen ryhmä on Banyankole, joka on 9, 5 prosenttia väestöstä. Banyankole asuu ensisijaisesti Ugandan lounaisosassa. He puhuvat perinteisesti Bantu-kielellä nimeltä Runyankole. Banyankolen ensisijainen taloudellinen toiminta kasvattaa karjaa. Nykyään suurin osa näistä yksilöistä harjoittaa kristillisyyttä, vaikka tavallinen usko esi-isien henkiin jatkuu. Kun heidän valtakuntansa kiellettiin vuonna 1962, Banyankole taisteli uutta itsenäistä hallitusta. Kun monarkismi palautettiin vuonna 1993, Banyankole ei yhdistynyt toiveeseensa palauttaa valtakunta. Tähän päivään mennessä he eivät ole ratkaisseet erojaan.

Basoga

Basoga-etninen ryhmä on 8, 4% väestöstä, mikä tekee niistä kolmanneksi suurimman etnisen ryhmän. Heidän perinteinen kielensä on Boga-kieliperheeseen kuuluva Soga. Maa oli klaanien omistuksessa, ja sitä hallinnoi klaanin päällikkö. Omistus ei voinut siirtyä toiseen klaaniin Basoga tänään asuu Bagandan valtakunnan itäpuolella. Yhteistyössä brittiläisten siirtolaisten kanssa 1800-luvun lopulla Basoga kärsi merkittävästä väestön menetyksestä. Suurin osa tästä johtui kuitenkin unihäiriön puhkeamisesta. Tämän seurauksena vuosina 1900 ja 1910 suuri osa valtakunnasta evakuoitiin. Ne, jotka selviytyivät, palasivat alueelle 1920–1930, vaikka 1940-luvulla tapahtui toinen epidemia. Tätä seurasi nälänhätä. Väestön koko pieneni edelleen. Samoin kuin Bagandassa, kun heimojen monarkiat laillistettiin jälleen, Basoga perusti uudelleen valtakuntansa.

Muut etniset ryhmät Ugandassa löytyvät alla olevasta taulukosta.

Etninen monimuotoisuus

Kuten edellä mainittiin ja alla olevassa kaaviossa, Ugandalla on suuri etninen monimuotoisuus. Itse asiassa maa on yksi etnisesti monimuotoisimmista maailmassa. Siinä asuu yli 40 alkuperäiskansojen ryhmää, joista jokaisella on oma kulttuuri, kieli ja tulli.

Suurimmat etniset ryhmät Ugandassa

arvoEtninen ryhmäOsuus nykyisestä Ugandan väestöstä
1Baganda

16, 9%
2Banyankole

9, 5%
3Basoga

8, 4%
4Bakiga

6, 9%
5Iteson

6, 4%
6Langi

6, 1%
7Acholi

4, 7%
8Bagisu

4, 6%
9Lugbara

4, 2%

Muut ryhmät32, 3%