Suomen pisimmät joet

Suomi on Pohjois-Euroopassa sijaitseva maa. Viron tasavalta on Viron tasavallan alueella noin 130 666 neliökilometriä, ja 10 prosenttia kokonaismäärästä koostuu järvistä, jokista ja lampista. Suomen jokilla on useita suuhun tai viemäröintipisteitä, kuten Pohjanlahti, Suomenlahti, Saaristomerellä ja Jäämerellä. Useimmat joet ja niiden mukana olevat sivujot valuvat kuitenkin lopulta Pohjanlahdelle. Suomen pisimmät joet ovat Kemijoki, Tornionjoki, Tenojoki ja Iijoki.

Suomen neljä pisintä jokea

Kemijoki

Suomen pisin joki on Kemijoki, jonka pituus on noin 550 km. Joki virtaa ensisijaisesti maan rajojen sisäpuolella tai sen varrella, Kemijärven ja Rovaniemen kaltaisten paikkojen läpi, ennen kuin ne viedään Pohjanlahdelle. Kööpenhamina sulautuu tietenkin myös Ounasjoen kanssa. Lisäksi joen varrella on rakennettu 15 vesivoimalaa, jotka tuottivat noin 34% (noin 4, 3 TWh) Suomen koko vesivoimasta vuonna 2003.

Tornionjoella

Tornionjoella on Suomen toiseksi pisin joki, jonka pituus on noin 522 kilometriä. Myös Torne tai Tornio, joki alkaa Kirunan kunnasta Ruotsissa, virtaa Suomen läpi ja lopulta saavuttaa suuhunsa Pohjanlahdella. Puolet joen pituudesta on osa Ruotsin ja Suomen välistä rajaa. Tornionjoella on useita sivujokia, kuten Njuoraätno, Kåppasjåkka ja Sarvájohka.

Tenojoki

344 kilometrin pituinen Tenojoki on Suomen kolmanneksi pisin joki. Tunnetaan myös Tana-jokea, Tenojoki virtaa sekä Norjan että Suomen kautta lähteeltään Anarjohka-Karasjohkasta suuhunsa Tanafjordeniin, Norjaan. Joen altaan koko on noin 6 323 neliökilometriä ja sitä käytetään kuljetukseen ja kalastukseen. Erityisesti Tenojoki tunnetaan suuresta lohen määrästään. Vuonna 2002 pyydettiin lohia yhteensä 219 461 kiloa ja jokaisen lohen keskimääräinen paino oli 10 kiloa. Noin 152 kilometriä joen pituudesta muodostuu Norjan ja Suomen välinen kansainvälinen raja.

Iijoki

Iijoki on maan neljänneksi suurin joki, jonka pituus on noin 330 km. Iijoki virtaa Suomen sisällä, alkaen Iijärveltä, Kuusamon kunnan lähellä sijaitsevasta järvestä, ja lopulta saavuttaa suunsa Pohjanlahdella. Joen altaan koko on noin 5 479 neliökilometriä sekä yli 150 koskia pitkin sen kulkua. Lisäksi Iijoella on useita sivujokia, kuten Livojoki ja Siuruanjoki.

Suomen pisin joki

Ounasjoella on Suomen pisin sivujoki ja Kemijoen suurin sivujoki. Lisäksi Ounasjoki sijaitsee kokonaan Suomen rajojen sisällä, mikä tekee siitä myös pisin joki, joka virtaa yksinomaan maan rajojen sisällä. Joki on peräisin Ounasjärveltä, jonka korkeus on noin 1480 jalkaa, ja valuu Kemijoelle Rovaniemellä. Ounasjoella on myös omia sivujokia, kuten Syvä Tepastojoki, Marrasjoki ja Meltausjoella.

Luettelo kymmenestä Suomen pisimmästä joesta

arvojokiPituus
1Kemijoki550 km
2Tornionjoki522 km
3Tenojoen344 km
4Iijoen330 km
5Ounasjoki298 km
6Kitinen278 km
7Muonionjoen230 km
8Luiro227 km
9Kymijoen180 km
10Simojoki172 km