Mitkä ovat Suomen tärkeimmät luonnonvarat?

Suomi on yksi maailman vakaimmista talouksista, sillä sen 300 miljardin dollarin nimellinen BKT on maailman 41: n suurin. Vaikka monet maan vientitavarat ovat peräisin valmistusteollisuudestaan, maan luonnonvarat sisältyvät myös vientiluetteloonsa, jossa on esimerkkejä sellusta ja paperista sekä sahatavarasta. Suomi on yksi Euroopan maista, jotka ovat tunnettuja tiheistä metsäpeitteistään. Nämä metsät ovat maan merkittäviä luonnonvaroja ja tukevat yhtä Suomen suurimmista teollisuudenaloista, metsäteollisuudesta. Joet ja järvet ovat myös tärkeitä luonnonvaroja Suomessa, koska ne ansaitsevat maalle miljoonia dollareita kalastuksesta, vesivoimalasta ja matkailusta.

Suomen luonnonvarat

metsät

Suomi sijaitsee alueella, joka tunnetaan useimmista Pohjois-Euroopasta kulkevista paksuista metsistä. Noin 72% Suomesta on metsän peitossa, joten se on toiseksi maailman metsäisin maa Ruotsin jälkeen. Paksut metsät ovat maan ja luonnonvarojen suurta luonnonvaraa. Maa on johtava monien metsätuotteiden valmistaja paitsi Euroopassa, myös maailmanlaajuisesti. Suomi on Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia ja on yksi maailman johtavista paperin ja sellun tuottajista. Metsätalouden merkitys Suomen taloudessa näkyy metsätaloustuotteiden määräävässä asemassa maan viennissä, jossa teollisuus vastaa arviolta 20% koko Suomen viennistä. Jotkut taloustieteilijät arvostavat maan metsätaloutta yli 20 miljardilla dollarilla. Osa alan merkittävimmistä toimijoista on Metsa Board ja Stora Enso, jotka ovat maailman metsäteollisuudessa. Metsäteollisuus on myös merkittävä työnantaja maassa, jossa yli 15 prosenttia maan kaikista teollisuuden työntekijöistä tai yli 0, 16 miljoonaa ihmistä työskentelee alalla. Suurin osa näistä työntekijöistä on joko epäsuorasti tai suoraan sahalaitoksessa. Maassa on myös maailman parhaat puusepäntyöt, jotka tuottavat joitakin maailman hienoimpia puutöitä. Huolimatta suuresta kehityksestä yli 20% maan asukkaista käyttää energiaa, joka tavallisesti tuhlaa koko maassa sijaitsevia sellu- ja paperitehtaita.

mineraalit

Suomi on maa, jossa on runsaasti mineraaliperintöä. Maan mineraaleista löytyy kuparia, rautamalmia, nikkeliä, kobolttia ja kromia, jotka kaikki löytyvät kaupallisista määristä. Maa näyttää kuitenkin keskittyvän enemmän tuontiin metallien tarpeisiin huolimatta siitä, että eri metallien varastot ovat valtavia. Yllättävän suosion syy on se, että maa keskittyy enemmän jalostettujen metallien arvon lisäämiseen. Metallit ovat kuitenkin edelleen merkittävä osa maan vientituotteista. Esimerkkejä tällaisista metalleista ovat hitsatut teräsputket, päällystetyt levyt ja kupariputket.

Lakes

Yksi Suomen tärkeimmistä luonnonvaroista on maan tuhansia järviä. Tunnetaan myös nimellä ”tuhannen järven maa”, Suomessa on yksi maailman korkeimmista järvien pitoisuuksista. Maiden kokonaismäärän arvioidaan olevan noin 0, 187 miljoonaa. Näillä järvillä on lukemattomia taloudellisia etuja Suomelle. Järvet tukevat laajaa valikoimaa vesieliöitä ja ovat siksi ratkaisevia maan kalastusalalla. Kansakunnan suurin järvi, Saimaa on tärkeä vesiliikenteessä, sillä siinä on useita kanavia, joita käytetään monenlaisen lastin kuljettamiseen. Toinen valtava järvi maassa on Paijanne, jonka pinta-ala on yli 413 neliökilometriä. Järvi pistää miljoonia dollareita matkailutulojen talouteen, koska se houkuttelee vuosittain tuhansia kanootin harrastajia.

Joet

Pohjois-Euroopan kansa asuu tuhansia kilometrejä jokien, jotka ovat myös maan luonnonvaroja. Osa maan suurimmista joista on Tenojoki, Kymijoki, Kitka, Simojoki ja Kemijoki. Samoin kuin järvissä, nämä joet ovat monien kalalajien, jotka ovat tärkeä proteiinilähde Suomen asukkaille. Tenojoki on tunnettu parhaiden lohenkalastuspaikkojen joukosta. Harmaat ja taimet ovat muita esimerkkejä Suomen jokien löytämistä kaloista. Sen lisäksi, että joet ovat tärkeitä kalalähteitä, niillä on myös ratkaiseva merkitys maan energia-alalla vesivoiman tuotannon kautta. Suurin energiankulutus henkeä kohden EU: ssa ja maailma kääntyessään uusiutuvaan energiaan Suomi on investoinut voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin, joista yksi on vesivoimahankkeet suurimmissa joki-alueilla. Maassa on yli 300 vesivoimalaa, jotka tuottavat yhteensä yli 3, 1 gigawattia.

Maatalousmaa

Huolimatta kovista ilmasto-oloista Suomen maatalousteollisuus on kasvanut, jotta maa on itsenäinen. Maataloustuotteiden runsaus maassa, joka kokee ankarat talvet, on mahdollista alan huipputeknologian työllistämisellä sekä laajamittaisen viljelyn käytännöllä. Maalla on myös suuria maa-alueita kasteluun, jotta ne ovat maatalouden tuottavia. Nämä tekniikat mahdollistavat Suomen olevan ainoa maa, joka harjoittaa maataloutta merkittävässä mittakaavassa maapallon pohjoisosassa. Suomi on maatalousalan tärkeä työnantaja maassa, jossa on noin 0, 12 miljoonaa ihmistä. Maatalouden merkitys Suomen taloudelle on kuitenkin vähentynyt alan työntekijöiden määrän ja maan tilojen määrän vähentyessä vähitellen viime vuosina.

Jäähdytyslämpötilat

Yksi ongelmista, joita maa on aina joutunut kohtaamaan, ovat koko maassa esiintyvät jäätymislämpötilat. Maapallon polaarialueiden lähellä sijaitseva Suomen pisin kausi on talvi, kun lämpötilat laskevat alle nolla-asteen. Alhaisin lämpötila, joka on koskaan ollut maassa mitattuna -60, 7 ° Fahrenheit, joka kirjattiin vuonna 1999. Jäähdytyslämpötilat ovat nostaneet energian kysyntää maassa, ja tällä hetkellä Suomessa on yksi korkeimmista energiankulutusmäärästä asukasta kohden. maailman ja korkeimmat EU: ssa. Noin 25% koko maassa kulutetusta energiasta käytetään lämmityskäyttöön.

Suositeltava

Mikä on endeeminen lintualue?
2019
Walrus Facts - Meren eläimet
2019
Afrikan maiden kansalliset eläimet
2019