Mitkä ovat Sinkholes?

Mitkä ovat Sinkholes?

Sinkhole, joka tunnetaan myös nielemisreiänä tai cenoteena, on maanpinnan reikä tai masennus, joka johtuu pintakerroksen jonkin romahtamisen muodosta. Kuten nimestä voi päätellä, sinkhole muistuttaa sylinterimäistä reikää tai masennusta, joka on joko syvä tai matala riippuen reiän muodostavasta voimasta ja maaperäkerroksesta. Suurin osa sinkholeista muodostuu karstimenetelmällä, joka sisältää kemikaalien liukenemisen. Sinkholes-koot vaihtelevat sekä läpimitassa että syvyydessä ja muuttuvat myös muodoltaan riippuen maaperän kerroksesta, johon reikä on muodostettu. Sinkholes voidaan muodostaa myös vähitellen tai äkillisesti, ja ne ovat yleisiä missä tahansa maailman osassa.

Sinkolan muodostuminen

Sinkholes voidaan muodostaa luonnollisesti tai keinotekoisesti ihmisen toiminnan kautta. Sinkhole luonnollinen muodostuminen käsittää sellaisten prosessien, kuten liukenevien kallioperien eroosion tai irrotuksen veden lävistämisen seurauksena, joka johtaa luolan kattoon, joka romahtaa tai laskee vesipöytää. Prosessi, joka tunnetaan nimellä Suffusion, on merkittävä luonnollinen prosessi, jonka kautta muodostuu suurin osa sinkholeista. Prosesseihin kuuluu pohjaveden liukeneminen hiekkakiviä sisältäviin karbonaattikiviin ja kuljettaa irtonaiset hiukkaset, jotka johtavat vähitellen tyhjiön muodostumiseen. Kalkkikivellä tai muilla karbonaattikivillä olevat pinnat kokevat todennäköisimmin nielun muodostumista, koska nämä kivet todennäköisesti liukenevat luonnollisesti, kun ne joutuvat kosketuksiin pohjaveden kanssa. Sinkhole-muodon luonnollinen prosessi voi olla äkillinen, koska pintamaata säilyy ennallaan, kunnes tukia ei enää ole riittävästi. Keuhkoputken keinotekoinen muodostuminen johtuu pääasiassa ihmisen toiminnasta, kuten kaivosten romahtamisesta. Sinkholes voi esiintyä myös kaupunkialueilla johtuen viemäröinti- tai viemärilinjojen romahtamisesta tai pohjaveden ylikuumenemisesta. Maanpinnan muuttaminen, kuten teollisuus- ja valuma-altaiden luominen, voi myös johtaa nielun muodostumiseen.

Sinkholes esiintyminen

Sinkholes ovat yleisiä karstimaissa. Maisemassa voi olla useita sinkholes pienessä sädeessä, jolloin se on merkitty ulkonäköön. Karst-prosessin tuloksena muodostui Laosin Khammouanissa ja Paua New Guineassa sijaitseva Mamo-tasanko. Sinkholes muodostuu myös paksuihin kalkkikerroksiin, joiden muodostuminen helpottaa kiviä hajottavan pohjaveden läsnäoloa. Kalkkikiven liukenemisen seurauksena muodostunut suurin tunnetuin sinkhole on Kiinassa sijaitseva Xiaozhai Tiankeng, jonka syvyys on 662 metriä. Meksikon Sistema Zacatonin sinkholes muodostettiin epätavallisen prosessin kautta. Yli 20 sinkholes on muotoiltu vulkaanisesti lämmitetyllä pohjavedellä. Floridan osavaltio on synonyymi usein esiintyville rei'ille, erityisesti keskiosassa. Muita paikkoja ympäri maailmaa lukuisilla sinkholeilla ovat Murge Italiassa ja Sima Humboldt ja Sima Martel Venezuelassa.

Sinkholes-merkitys

Joitakin Sinkholes-säiliöitä voitaisiin käyttää kaikenlaisten jätteiden loppusijoituspaikoina. Jätteiden hävittäminen joissakin sinkholeissa on kuitenkin osaltaan vaikuttanut pohjaveden korkeaan pilaantumiseen. Joissakin sinkholeissa menneisyydessä käytettiin arvokasta materiaalia ja tarjottiin ihmisuhreja Maya-sivilisaatiossa. Jotkut koralliriuttojen läheisyydessä muodostetut sinkholes ovat suosittuja sukelluspaikkoja veden ystäville. Jotkut upeat sinkholes ympäri maailmaa ovat tärkeimpiä matkailukohdepaikkoja.