Missä maanosassa Portugali on?

Portugali sijaitsee Manner-Euroopan läntisimmässä osassa Iberian niemimaalla. Kansakuntaa kutsutaan virallisesti Portugalin tasavallaksi. Maata rajaa länteen ja etelään Atlantin valtamerellä ja Espanjassa pohjoiseen ja itään. Lissabon on Portugalin merkittävin kaupunki ja pääkaupunki. Vuoden 2016 arvion mukaan Portugalin väestö oli yli 10, 3 miljoonaa ihmistä, joiden kokonaispinta-ala oli 35 603 neliökilometriä. Portugalilla on yksi maailman parhaista tienverkoista ja sitä pidetään kehittyneenä maana, jossa elintaso on korkea. Valtio on osa YK: ta, NATO: ta, OECD: tä ja Euroopan unionia.

Etelä-Eurooppa

Euroopan mantereen eteläosa tunnetaan myös Välimeren Eurooppana. Alueeseen kuuluvat Etelä-Ranska, osa Espanjaa, Italiaa ja Kreikkaa. Vaikka Välimerellä ei ole rannikkoa, alueeseen kuuluu myös Serbia ja Portugali. Portugali on suurin osa lounaaseen Iberian niemimaasta, joka sijaitsee Lounais-Euroopassa. Portugalissa ja Espanjan kuningaskunnassa on suurin osa niemimaasta. Iberian niemimaan pinta-ala on noin 225 000 neliökilometriä, joka on Euroopan toiseksi suurin Skandinavian niemimaan jälkeen.

Portugalissa EU: ssa

Portugali liittyi Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1986, jolloin sitä kutsuttiin Euroopan talousyhteisöksi. EU: n rakennerahastojen ja koheesiorahastojen ansiosta Portugalin talous kehittyi huomattavasti. Portugalissa on 21 Euroopan parlamentin jäsentä, ja maassa on joulukuu 2007. Portugalin hallitus lähettää edustajia säännöllisesti pidettäviin neuvoston kokouksiin, joiden tarkoituksena on hyväksyä EU: n lainsäädäntö ja sopia politiikoista. Portugali nimitti Carlos Moedasin Euroopan komissiolle, jossa hän vastaa tutkimuksesta, tiedosta ja innovaatiosta. Portugalin tasavallassa on 11 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa ja 12 Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa.

Suhde muihin Euroopan maihin

Portugali muodosti englantilaisen ja portugalilaisen liiton Englannin kanssa vuonna 1386. Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen tähänastista sopimusta. Portugali alkoi panna täytäntöön Schengen-alueen säännöt, jotka poistivat rajavalvonnan Schengenin muiden jäsenten kanssa 26. maaliskuuta 1995. Noin 78 prosenttia tuonnista Portugaliin on peräisin muista EU: n jäsenistä, sillä Espanja on maan merkittävin viejä 33 prosenttia. EU: n jäsenvaltiot ottavat 75 prosenttia Portugalin viennistä, ja Espanja on merkittävin tuoja 26 prosenttia. Portugalin tärkeimmät talousalat olivat vuodesta 2016 alkaen tukku- ja vähittäiskauppa sekä liikenne ja julkishallinto.

EU: n talousarvio ja Portugali

Euroopan unionin talousarviossa keskitytään kaikkien Euroopan maiden tarpeisiin. Vuonna 2016 Portugali maksoi EU: n talousarvioon 1, 598 miljardia euroa, mikä vastaa 0, 88 prosenttia maan bruttokansantulosta. EU käytti Portugalissa 3 384 miljardia euroa eli 1, 87 prosenttia bruttokansantulosta. Portugali käyttää Euroopan unionin varoja ohjelmiin ja hankkeisiin, kuten teiden rakentamiseen, ympäristönsuojeluun ja tutkimuksen tukemiseen.