Minkälainen hallitus on Norsunluurannikolla?

Norsunluurannikon tasavalta (Norsunluurannikko) on edustava presidentin demokratia. Maa perustettiin itsenäiseksi tasavallaksi vuonna 1960, jolla oli keskitetty hallitus perustuslaillisessa kehyksessä. Ensimmäisen presidentin johdolla maa kukoisti taloudellisesti huolimatta siitä, että oppositio sietää suvaitsemattomuutta. 20. vuosisadan loppupuolella vaaditaan demokratiaa, joka johti poliittisiin jännitteisiin maassa, joka huipentui ensimmäiseen Norsunluurannikon sisällissotaan vuonna 1999. Kansalaissota johti uuden perustuslain antamiseen vuonna 2000, joka perusti yhtenäisen hallituksen. Maan poliittinen tilanne ei kuitenkaan muuttunut, mikä johti Norsunluurannikon toisen sisällissodan syntymiseen vuonna 2011. Kaksi sotaa ovat yhteydessä Norsunluurannikon siirtymiseen epätoivoisesta hallinnosta demokratiaan eikä etnisten ryhmittymien väliseen vihamielisyyteen. Toinen sisällissota johti väliaikaisen hallituksen perustamiseen ja uuden perustuslain käyttöönottoon vuonna 2016.

Norsunluurannikon hallituksen johtoryhmä

Hallitus käyttää tasavallassa toimeenpanovaltaa presidentin kanssa, joka toimii valtion ja hallituksen päällikkönä. Hän nimittää hallituksen jäsenet, mukaan lukien pääministeri ja varapuheenjohtaja. Kaikki hallituksen jäsenet ovat vastuussa presidentille. Norsunluurannikon presidentti, joka on valittu kahdella kierroksella, toimii viiden vuoden ajan ja voi puhua puheenjohtajakaudelle niin monta kertaa kuin hän haluaa. YK: n turvallisuusneuvoston ja Afrikan unionin suostumuksella nykyinen pääministeri on kansainvälisen yhteisön nimitetty.

Norsunluurannikon hallituksen lakiasiainosasto

Tällä hetkellä lainsäätäjä on yksirunkoinen elin, jossa on 225 jäsentä. Kansalliset kokoontumisjäsenet toimivat viideksi vuodeksi. Eduskuntavaalit ovat yksinkertaisella enemmistöjärjestelmällä yhden ja monen paikan vaalipiireissä. Parlamentin pääasiallinen vastuu on antaa lainsäädäntöä presidentiltä ja joskus ottaa käyttöön uusia lakeja. Kaksikamarinen parlamentti korvaa nykyisen parlamentin, jossa kansalliskokous toimii alempana, kun taas senaatti on ylempi talo. Senaattiin kuuluu 120 jäsentä, joista 40 nimittää presidentti, ja loput valitaan kunnan ja aluehallituksen jäsenistä.

Norsunluurannikon hallituksen oikeuslaitos

Norsunluurannikko on perustettu siviilioikeusjärjestelmällä, joka heijastaa Ranskan siviilioikeutta. Perustuslaissa perustetaan oikeuslaitos riippumattomaksi hallituksen osaksi, mutta asetetaan se presidentin alaisuuteen. Korkein oikeus on korkein oikeusjärjestelmässä, jonka tuomarit nimittää. Norsunluurannikon tuomioistuinten järjestelmässä ovat myös muutoksenhakutuomioistuimet, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ja rauhan tuomioistuimet. Myös oikeusjärjestelmässä on korkea oikeuslaitos, joka pyrkii valtion virkamiehiin.

Uusi perustuslaki

Jos halutaan välttää toisen sodan esiintyminen maassa, hallitus otti käyttöön vuoden 2016 perustuslain, jolla oli suurin osa maan äänestäjistä. Perustuslaki luo maan demokratiaksi, jossa on yhteinen presidentinvaalien ja varapuheenjohtajan vaali, kaksikamarinen parlamentti ja joka antaa oikeudet ja vapaudet kaikille kansalaisille, vähemmistöryhmille mukaan lukien. Uuden perustuslain mukaiset ensimmäiset vaalit on suunniteltu vuoteen 2020 mennessä. Perustuslaissa edellytetään myös, että presidentin ehdokkaat ovat täysivaltainen Norsunluurannikon kansalainen ja vähintään 35 vuotta. Puheenjohtajan toimikausi rajoitetaan myös enintään kahteen viisivuotiskauteen.