Millainen hallitus Mongolialla on?

Mongolia on monipuolue, ja se on puoliksi presidentin edustaja demokraattinen tasavalta, jonka toimeenpanovaltaa maassa käyttää tasavallan presidentti ja hallitus. Vaikka lainsäätäjät ovat parlamentille ja hallitukselle, Mongolian oikeuslaitos on riippumaton lainsäädännöstä ja toimeenpanosta. Ennen vuotta 2008 Mongolian äänestysjärjestelmä oli "voittaja vie kaiken" -tyyppisen, joka torjui tiukkaa puolueiden kurinalaisuutta. Uusien vaalilakien jälkeen Mongolian kansanpuolue pyysi voittoa hallitsevan demokraattisen puolueen yli vuoden 2016 vaaleissa.

Mongolian hallituksen johtoryhmä

Mongolian presidentti ei ole pelkästään kansallisen turvallisuuden päällikkö, vaan myös asevoimien päällikkö, mutta myös valtionpäämies. Puheenjohtajuutta hakevat ehdokkaat nimittävät vain puolueet, joilla on paikkoja Mongolian parlamentissa. Puheenjohtaja valitaan neljän vuoden toimikaudeksi kansanäänestyksellä. Voidaan palvella vain presidenttinä kahdeksi ajaksi, ja kansallinen enemmistöjohtaja valitsee sen. Mongolian perustuslain mukaan presidentti on vastuussa hallituksen purkamisesta ja antaa asetuksia; vetoi kaikki lainsäädännön osat, ehdottaen pääministeriä ja käynnistämällä lainsäädäntöä. Jos presidentti on työkyvytön, poissa tai erottuu, valtion suuren huralin (SGKh) puheenjohtaja on presidenttinä, kunnes vasta valittu presidentti avataan.

Mongolian hallitus

Mongolian hallituksen johtaja on pääministeri, jonka presidentti nimittää neljän vuoden toimikaudeksi. Hallituksen jäsenet nimittää myös presidentti, mutta vasta sen jälkeen, kun pääministeri on ehdottanut niitä. Jos pääministeri ei kuitenkaan pääse yhteisymmärrykseen presidentin kanssa hallituksen jäsenten nimittämisestä viikon kuluttua, hänen on toimitettava asia SGKh: lle hallituksen nimittämiseksi. Mongolilaisessa kabinetissa on 13 ministeriötä. Mongolian hallitus voidaan irtisanoa vain seuraavin edellytyksin; kun SGKh äänestää epäluottamuslauseesta, kun puolet hallituksesta eroaa samanaikaisesti tai kun pääministeri eroaa.

Mongolian parlamentti

Mongoliassa on yksikamarinen parlamentaarinen järjestelmä, johon kuuluu 76 paikkaa ja joka tunnetaan myös nimellä Great Khural. Parlamentaariset paikat jaetaan järjestel- mällä, joka tunnetaan sekamuotoisena suhteellisena edustuksena (MMP). Piirit valitsevat suoraan 48 jäsentä 76 jäsenestä, kun taas loput 28 nimitetään poliittisten puolueiden suhteellisen edustuksen kautta. Valtion Suuren Huralin jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja varapuhemiehen joko koalitiosta tai hallituksesta. Sekä parlamentin puhemiehen että puhemiehen toimikausi on neljä vuotta.

Mongolian hallituksen oikeuslaitos

Kaikki tuomarit Mongoliassa valitaan oikeudellisen yleisneuvoston (JGC) toimesta, jota maan uusi perustuslaki antaa; JGC suojelee myös tuomareiden oikeuksia. Korkein oikeuslaitos Mongolian oikeusjärjestelmässä on korkein oikeus. JGC nimittää myös oikeudenjohtajat, jotka presidentti valitsee ja jonka valtio on vahvistanut Suur-Khural. Perustuslaillisesti Mongolian korkein oikeus on valtuutettu siirtämään kaikki muut alemman oikeusasteen tuomioistuimen päätökset erikoistuneissa tuomioistuimissa tehtyjen päätösten lisäksi, ellei tällaisia ​​tapauksia muuteta. Korkein oikeus vastaa myös kaikkien lakien virallisista tulkinnoista perustuslakia lukuun ottamatta.