Millainen hallitus Mauritiuksella on?

Mauritiuksen pääministeri on maan hallituksen johtaja. Maakunnan toimeenpanovaltaa käyttää Mauritiuksen tasavallan hallitus. Pääministeri on vastuussa hallituksen pääohjelman hallinnoinnista ja ministerien johtamisesta. Mauritiuksen sijoittui parhaaksi hallintotavaksi Ibrahimin Afrikan hallinnon indeksi vuonna 2015. 167 maasta Mauritiuksen sijoittui maailmalle demokratian indeksin vuonna 2015 laatimassa demokratiaindeksissä, joka mittaa demokratian tilaa.

Mauritiuksen hallituksen lakiasiainosasto

Mauritiuksella on yksikamarinen parlamentaarinen järjestelmä, johon kuuluu 70 jäsentä, jotka valitsevat 21 jäsentä, joista Rodriguezin saari on yksi niistä. Vuoteen 1992 asti kansalliskokousta kutsuttiin lakiasäätökokoukseksi, kun Mauritius tuli tasavallaksi. Mauritiuksen perustuslain mukaan parlamenttiin kuuluu sekä presidentti että kansalliskokous. Valtion parlamentti jäljittelee Westminsterin parlamentaarisen demokratian järjestelmää, jossa parlamentin jäsenet valitaan ensimmäisten jälkijärjestelmän ohella tavallisten vaalien aikana. 62: stä 70 jäsenestä valitaan viiden vuoden toimikaudeksi. Kahdeksan muuta jäsentä, joita kutsutaan "parhaiksi häviäjiksi", nimittää vaalivalvontakomitea varmistaakseen, että uskonnolliset ja etniset vähemmistöt ovat yhtä lailla edustettuina. Mauritanian hallitus on ensisijaisesti vastuussa kansallisesta kokouksesta. Pääministeri voi myös jatkaa tehtäväänsä niin kauan kuin hän voi säilyttää jäsentensä enemmistön tuen.

Mauritiuksen hallituksen johtoryhmä

Maan hallituksen ministerineuvosto on virallinen neuvosto, jonka pääasiallisena tehtävänä on neuvotella Mauritiuksen presidentille suurten päätöksenteon yhteydessä. Pääministeri on hallituksen päällikkö, johon kuuluu 23 ministeriä sekä pääministeri, jota pidetään myös hallituksen jäsenenä. Mauritiuksen perustuslaki antaa hallituksen, jonka presidentti nimittää jokaisen vaalikauden jälkeen ja joka kuuluu pääministerin johtoon. Riippumatta siitä, onko hallituksen jäsen valittu suoraan tai epäsuorasti parlamentin jäseneksi, ainoa poikkeus on yleinen syyttäjä, mutta hän voi äänestää vain parlamentissa, jos hänet valitaan kansanedustajaksi. Presidentin ja pääministerin harkinnan mukaan kabinettiin nimitetään pääjohtaja.

Mauritiuksen hallituksen sivuliike

Oikeuslaitoksen hallinto on maassa, jonka tehtävänä on ylläpitää toimivaltaista ja riippumatonta oikeusjärjestelmää, joka turvaa kansalaisten oikeudet ja vapauden ja ylläpitää oikeusvaltiota. Maan oikeusjärjestelmä koostuu yhdestä rakenteesta, joka koostuu kahdesta osasta, jotka ovat alaisia ​​tuomioistuimia ja korkein oikeus. Oikeuslaitoksen johtaja on johtaja.

Mauritiuksen paikallishallinnot

Mauritiuksella jokaisesta kaupungista, kaupungista, alueesta ja kylästä huolehtivat paikalliset viranomaiset. Paikallishallintoihin kuuluvat kyläneuvostot, kunnallisneuvostot, kunnanvaltuusto ja piirin neuvosto. Tällä hetkellä maa taistelee Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa Chagosin saariston omistuksesta, johon kuuluu Diego Garcian saari, jota Yhdysvallat käyttää tällä hetkellä merivoimana.