Millainen hallitus Guinella on?

Alue, joka on nyt Guinea, kuului kerran eri antiikin Länsi-Afrikan valtakunniin, kuten Ghana, Mandinka Mali ja Songhai Empires. Myöhemmät valtakunnat menestyivät keskiaikaisessa Guineassa Länsi-Afrikan valtakuntien jälkeen, kuten Futa Jallon sekä Wassoulou Empires. Ainoastaan ​​Berliinin konferenssissa ranskalaiset määrittivät Guinean rajat ensin ja myöhemmin. Guinea saavutti suvereniteetin vuonna 1958, ja se on käynyt läpi neljä perustuslakia nykyiseen vuonna 2010 hyväksyttyyn. Perustuslaki tunnustaa Guinean yhtenäiseksi tasavallaksi.

Guinean hallituksen johtoryhmä

Guinean kansalaiset valitsevat äänestykset viiden vuoden kuluttua presidentin valitsemiseksi. Voittajan on hankittava suurin äänivalikoima. Puhemies on valtuutettu hallitsemaan Guinea ja sitä avustaa 25 ministerin neuvosto, jonka hän nimittää. Puheenjohtaja valitsee myös virkamiehet kaikilla hallinnollisilla tasoilla, lukuun ottamatta valitun piirin virkamiehiä. Guinean hallitukseen kuuluu myös pääministeri, jonka puheenjohtajan tehtävänä on myös valita. Guinean puheenjohtajakaudella on tällä hetkellä Alpha Condé, joka valittiin vuonna 2010 ja valittiin uudelleen vuonna 2015.

Guinean hallituksen lakiasiainosasto

Guinean perustuslaki valtuuttaa kansalliskokouksen käsittelemään lainsäädäntötoimia. Yksikamarisen kammion kokoonpano on muuttunut jatkuvasti epäsäännöllisten vaalien ja poliittisen epävakauden vuoksi. Nykyinen määrä on 114, jossa edustajat valitaan kahdella eri menetelmällä. 76 jäsentä (députés) käy läpi kansallisen puolueiden luetteloon perustuvan suhteellisen edustusjärjestelmän. 38 jäsentä edustaa yhden jäsenen vaalipiireitä vaalien jälkeen yksinkertaisen enemmistöjärjestelmän avulla. Guinean kansalliskokouksen jäsenet työskentelevät viisi vuotta, ja niiden olisi oltava yli 25 vuotta. Guinean kansalliskokous on presidentin alaisuudessa. Kansalliskokouksessa on 12 valiokuntaa, ja se sijaitsee Palais de Peuple -alueella tai Kiinan kansanpalatsissa, joka on rakennettu Kiinan avusta. Vuoden 2013 vaalien tuloksena voitettiin Guinean kansan ralli, joka hankki 53 paikkaa, vaikka se ei saavuttanut enemmistöä.

Guinean hallituksen sivuliike

Guinean oikeusjärjestelmässä on ranskalainen siviilioikeus yleisen lain ja asetuksen lisäksi. Guinean korkein oikeus tunnustetaan korkeimmaksi tuomioistuimeksi, ja sen tehtävänä on varmistaa, että Guinean lakeja tulkitaan yhdenmukaisesti. Tuomioistuin on ensimmäisen presidentin viranomaisen alaisuudessa, jonka Guinean presidentti valitsee eri osapuolia kuultuaan. Puheenjohtaja valitsee tuomioistuimen jäsenet edelleen asetusten nojalla. Guinean korkeimmassa tuomioistuimessa on perustuslaki- ja hallintoneuvosto, tilikamari ja siviili-, rikos-, kauppa- ja sosiaalikamari. Guineassa on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia. Kaksi valituslaitosta istuu Conakressa ja Kankanissa, ja ne jakautuvat kolmeen osaan. Guineassa on myös valtion turvallisuustuomioistuin sotilaallisen tuomioistuimen lisäksi, joka kuuntelee sotilashenkilöstöä koskevia rikosasioita. On myös perinteinen tapa ratkaista riitoja, joita on syrjitty naisille.