Mikä on puskurivaltion määritelmä?

Määritelmä

Puskuritila on alue, joka sijaitsee kahden voimakkaan ja mahdollisesti vihamielisen vallan rajojen välissä. Kummankin kilpailevien voimien asevoimat eivät ole puskurialueella, ja sota usein syntyy, kun jompikumpi tai molemmat valtuudet yrittävät hyökätä puskuritilan alueelle. Puskurivaltion olemassaolo voi kuitenkin antaa kilpaileville maille mahdollisuuden ratkaista ongelmansa rauhanomaisin neuvotteluin ja diplomaattisilla toimilla sen sijaan, että he tekisivät suoraa aseellista sodankäyntiä.

Historialliset esimerkit

Puskurivaltioiden käsite syntyi 1700-luvulla, kun Englannin, Ranskan, Espanjan ja Portugalin silloiset suurimmat eurooppalaiset alkoivat tutkia ja hyödyntää valtavia maa-alueita ulkomaisilla mantereilla ja luoda omia imperiumejaan näillä alueilla. Koska näiden voimien siirtomaa-imperiumit lähestyivät usein toisiaan lähekkäin, mikä lisäsi ristiriitatilanteita, päättänyt jättää tietyt alueet valtakuntien välillä, jotka eivät olleet "puskurina". Nämä alueet tai puskurivaltiot jätettiin paikallisten hallintojen käyttöön ja auttoivat ylläpitämään vallan tasapainoa. Usein nämä historialliset puskuritilat syntyivät keisarillisten laajennusten, kuten korkeiden vuorten tai tiheiden, vaarallisten metsien tai jopa poikkeuksellisen väkivaltaisten alkuperäiskansojen luonnollisten esteiden läsnäolon seurauksena. Esimerkiksi Afganistan toimi puskurivaltiona Venäjän pohjoisosien ja Britannian siirtomaa-imperiumin välillä (nyt Intiassa ja Pakistanissa) etelään. Siam (brittiläisen siirtomaa-imperiumin Etelä-Aasiassa ja Ranskan Indokinassa) ja Georgian siirtomaa (joka erottaa espanjalaisen kontrolloidun Floridan brittiläisistä amerikkalaisista pesäkkeistä) olivat muita merkittäviä esimerkkejä puskurivaltioista siirtomaavallan aikana.

Nykyaikaiset puskurivaltiot

Sodan ja konfliktien estämiseksi monille nykyaikaisille valtioille eri puolilla maailmaa on annettu puskuritilojen tila. Vaikka Nepalilla ja Bhutanilla on omat hallinto- ja asevoimajärjestelmänsä, näitä maita voitaisiin pitää eteläisen Intian ja pohjoisen Kiinan välisinä puskurivaltioina. Koska Intian ja Kiinan väliset jännitteet ovat edelleen olemassa, ja Kiinan ja Intian rajalla on äskettäin sattunut kiinalaisten ja intialaisten sotien ennätys, niin Nepalin ja Bhutanin merkitys potentiaalisten puskurivaltioiden kannalta on selvä. Puolaa ja muita Itä-Euroopan maita on usein käsitelty puskurivaltiot Venäjän ja Länsi-Euroopan maiden välillä. On myös useita korkean tason diplomaattisia keskusteluja Ukrainan merkitsemisestä puskurivaltioksi Venäjän ja Naton blokin välillä. Sekä Puola että Ukraina ovat kuitenkin tyytymättömiä tällaisiin ehdotuksiin, koska kumpikaan ei halua kohdella puskurivaltioksi.

Strateginen merkitys

Nykypäivän erittäin monimutkaisessa geopoliittisessa maailmassa puskurivaltiot ovat tärkeässä asemassa pitämällä sotivia ryhmittymiä turvallisella etäisyydellä toisistaan. Näillä puskuritiloilla on tilaa hengittää niitä kilpailevia voimia, jotka eivät voi luottaa toisiinsa ja elää vierekkäin. Puskurivaltiot tarjoavat strategisen syvyyden kilpailijoille, mikä antaa heille mahdollisuuden mitata vastustajansa tulevia liikkeitä suoraan asettamatta omia alueitaan. Valitettavasti puskurivaltiot kantavat yleensä ensimmäiset hyökkäykset, jolloin kummallakin puolella olevat voimakkaat yhteisöt valmistautuvat kilpailijoihinsa. Siksi puskuritilan näkökulmasta asiat näyttävät usein vähemmän kuin ihanteellisesti turvalliset. Puskuritila asettaa vaaran vaaraksi, sillä toisinaan sotivat ryhmät käyttävät puskurivaltiota käynnistämään ensimmäiset hyökkäykset toisiaan vastaan. Tehokkaat yhteisöt pyrkivät usein vaikuttamaan puskurivaltion sisäisiin politiikkoihin, mikä haittaa sen itsenäistä luonnetta.

Kansainvälisen kaupan dynamiikka

Puskurivaltioilla on erittäin merkittävä rooli kansainvälisen kaupan dynamiikan vaikuttamisessa. Nämä tilat toimivat kuin kädenpuristus kilpailevien ryhmittymien välillä, paikkoja, joissa kahden kilpailijan välinen tavaroiden vaihto voi tapahtua pitämällä puskuritila "keski-miehenä". Kaupan vaihto puskurivaltion kautta sallii puskurivaltion talouden kasvun sekä hyödyttää kilpailevien voimien vastaavaa taloutta.