Mikä on itsenäisten valtioiden yhteisö?

Itsenäisten valtioiden yhteisö tunnetaan myös nimellä Venäjän kansantasavalta. Se on järjestö, jonka muodostivat yhdeksän viidestätoista entisestä Neuvostoliiton valtiosta Neuvostoliiton purkamisen jälkeen. Ukraina ja Turkmenistan ovat assosioituneita jäseniä, kun Georgia vetäytyi organisaatiosta vuonna 2008. Baltian maat, mukaan lukien Liettua, Viro ja Latvia, eivät ole valinnan mukaan jäseniä. Organisaation tavoitteena on koordinoida valtuuksia esimerkiksi kaupan ja turvallisuuden aloilla sekä edistää aseellisten selkkausten ja rikosten yhteistä ehkäisemistä.

IVY: n julistaminen

Viimeinen vaihe, joka merkitsi Neuvostoliiton loppua, oli seitsemäntoista Neuvostoliiton tasavallasta, jotka ilmoittivat muodostavansa IVY: n. Organisaatiota perustivat Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä 8. joulukuuta 1991, jolloin näiden kolmen maan johtajat tapasivat Valko-Venäjällä allekirjoittamaan "solidaarisen itsenäisten valtioiden perustamista koskevan sopimuksen" liukenevan Neuvostoliiton seuraajana. Johtajat ilmoittivat myös, että uusi liitto avattiin kaikille entisille Neuvostoliiton tasavalloille ja että jäsenvaltiot olisivat riippumattomia ja siten täysin Neuvostoliiton lakkauttaminen. Joulukuun 21. päivänä 1991 kahdeksan entistä Neuvostoliiton entistä tasavaltaa liittyi virallisesti IVY: hen, mikä nosti numeron 11. Kaksi vuotta myöhemmin joulukuussa 1993 Georgia liittyi järjestöön. Kuitenkin kolme Baltian maata päättivät olla osallistumatta.

IVY: n jäsenyys

Vaikka IVY: n muodostivat ensin kolme maata, joihin liittyi muut yhdeksän maata, organisaatiossa on tällä hetkellä yhdeksän täysjäsenvaltiota, kuten Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan ja Uzbekistan. Georgia vetäytyi jäsenyydestään vuonna 2008, kun se liittyi NETO: hen, koska se ei voinut kuulua kahteen sotilaalliseen järjestöön. CIS-peruskirja, joka muodosti muodollisen jäsenyyden käsitteen, hyväksyttiin tammikuussa 1993. Jotta maata voitaisiin pitää IVY: n jäsenenä, sen on ratifioitava IVY-peruskirja. Turkmenistania ja Ukrainaa pidetään assosioituneina jäseninä, koska ne eivät vielä ratifioi peruskirjaa. Nämä kaksi maata osallistuvat siis IVY-järjestelmään valikoivasti.

Assosioituneet organisaatiot

IVY-maat sopivat vapaakauppa-alueen perustamisesta vuonna 1994, mutta sopimusta ei hyväksytty vasta vuonna 2011, kun 11: stä kahdeksasta jäsenestä allekirjoitti CISFTAn. Vuodesta 2013 alkaen sopimus on kuitenkin ratifioinut viisi maata, muun muassa Venäjä, Armenia, Ukraina, Valko-Venäjä ja Moldova. Muita organisaatioita ovat Euraasian talousyhteisö (päättynyt vuonna 2015), Keski-Aasian Corporationin järjestö, yhteinen talousalue ja kansakuntien demokratiaa ja oikeuksia koskeva yhteisö.

IVY: n merkitys

Yksi TIS: n ensisijaisista tavoitteista on edistää jäsentensä, erityisesti uusien itsenäisten valtioiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä edistämällä ja suojelemalla ihmisoikeuksia. IVY-valtiot hyväksyivät 26. toukokuuta 1995 ihmisoikeuksia ja perusvapautta koskevan yleissopimuksen, jolla varmistettiin sitoutuminen ihmisoikeuksien suojeluun. IVY-peruskirja on perustanut puolustusministerien neuvoston, joka koordinoi jäsenvaltioiden sotilaallista yhteistyötä. Neuvosto laatii ehdotuksia aseellisten selkkausten estämiseksi jäsenvaltioiden alueella. Muita toimia ovat vaalien seuranta ja urheilun edistäminen alueella.