Mikä on alumiinin sulamispiste?

Alumiini on toinen rivi ja ryhmä 13 jaksollisessa taulukossa. Se on maapallon kuoresta löytyvän hapen ja silikonin kolmas monipuolisin elementti. Alumiini esiintyy luonnossa yhdisteissä, mutta ei koskaan puhtaana metallina. Menetelmä alumiinin uuttamiseksi sen yhdisteistä on monimutkainen ja melko vaikea. Alumiini on käyttökelpoinen ja yleinen metalli, joka tunnetaan kevyeksi, muovattavuudeksi ja korroosionkestäväksi. Alumiini on yleensä helpompi kierrättää kuin puhdistaa malmeista. Se on myös riittävän turvallinen, kun se joutuu kosketuksiin ihon kanssa ja sitä käytetään elintarvikkeiden ympärille.

Mikä on alumiinin sulamispiste?

Aineen sulamispiste määritellään lämpötilaksi, jossa aine muuttuu kiinteästä aineesta nestemäiseen tilaan, mutta tietyllä ilmakehän paineella. Sulamispisteessä aineen nestemäiset ja kiinteät tilat ovat tasapainossa. Aineen sulamispiste riippuu kuitenkin pääasiassa paineesta; se on usein spesifinen standardipaineessa vertailumateriaaleissa. Aineen sulamispistettä kutsutaan myös nestemäiseksi, nesteytyspisteeksi tai solidukseksi. Alumiinin sulamispiste on 659 astetta tai 1218 Fahrenheitiä.

Mikä on aineen sulamispisteen määrittämisen tarkoitus?

Aineen sulamispiste on olennainen fyysinen ominaisuus. Tärkein tavoite määrittää aineiden kiehumispisteet ja sulamispisteet laboratoriokokeessa on käyttää tuloksia auttaa tunnistamaan näiden aineiden epäpuhtaudet tai tuntemattomat aineet. Tuntemattoman kiinteän aineen sulamispistettä voidaan käyttää sen tunnistamiseen vertaamalla sitä useisiin muihin mahdollisiin kiinteisiin aineisiin ja niiden sulamispisteisiin siten, että se soveltuu kiinteän aineen tunnistamiseen. Lisäksi aineen sulamispisteen tuntemisen tarkoituksena on käyttää sen sulamispistealuetta sen yleisen puhtauden määrittämiseksi. Tässä suhteessa mitä suurempi aineen sulamisalue on, sitä vähemmän puhdas aine on, sitä enemmän sulamispistealue pienenee, sitä puhtaampi aine.

Aineen sulamispisteeseen vaikuttavat tekijät

Aineen sulamispiste vaihtelee aineesta toiseen. Esimerkiksi kun happi sulaa 218 ° C: ssa, jää sulaa 0 ° C: ssa ja alumiini on 219 ° C. Siksi tietyt asiat vaikuttavat eri aineiden sulamispisteisiin. Aineiden sulamispisteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat molekyylien väliset voimat, ionisidosten sulamispistevaihtelut, molekyylien muoto ja molekyylien koko. Puhtaalla yhdisteellä, joka on kiteinen, on tavallisesti tarkempi sulamispiste, joten se sulaa kokonaan pienessä lämpötila-alueella, joka ei ylitä 0, 5-1 celsiusaste. Jos tällainen aine sisältää jopa pienimmän määrän epäpuhtauksia, jäätymispisteissä tuotetaan yleensä masennusta, joka osoittaa sulamispistealueen leveyden lisääntymisen. Jos sulamispistealue on yli viisi astetta, se tarkoittaa, että aine on epäpuhdas .

Alumiinin käyttö

Alumiini on yksi maailman käyttökelpoisimmista metalleista. Puhtaassa muodossaan alumiinia käytetään pääasiassa elektroniikkateollisuudessa kiintolevyasemien, silikonipiirien johtokappaleiden ja kondensaattorikalvon valmistamiseen. Kun metalli on seostettu muiden metallien, kuten piin, sinkin, kuparin ja magnesiumin kanssa, se muuttuu vieläkin vahvemmaksi. Toinen merkittävä alumiinin käyttö on juomatölkkien valmistuksessa ja elintarvikkeiden ja eri ruoanlaittovälineiden suojauksessa käytetyssä kalvossa.