Maat, joissa maailman pienin metsäalue

Metsäalue tarkoittaa maata, joka on vähintään viiden metrin luonnollisten tai istutettujen puiden peitossa, riippumatta siitä, onko se tuottava vai ei. Tähän ei sisälly puutarhojen, kaupunkipuistojen tai maataloustuotantojärjestelmien puiden puita. Vuoden 2013 Maailmanpankin raportin mukaan joissakin maissa on metsäalueita, jotka ovat yli 80 prosenttia koko maastosta, kun taas toisten, kuten Omanin, metsäpinta-ala on alle 1%. Muita maita, joissa metsämaata on pieni, ovat Qatar, San Marino, Mauritania, Djibouti, Libya, Kuwait ja Grönlanti.

Omanin olematon metsä

Omanin metsäalue mitattiin viimeksi 0, 01%: n pinta-alasta vuonna 2011. YK: n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan noin 2 000 hehtaaria Omanin metsämaata viljellään keinotekoisesti, eikä tämä ole uusi ilmiö. Omanin metsätaloutta istutettuja metsiä lukuun ottamatta on pysynyt 0, 0 prosentissa vuodesta 1990 lähtien. Maassa on merkittäviä öljy- ja kaasuvaroja, ja sen teollinen kehitys keskittyy petrokemian jalostukseen ja metallintuotantoon.

Egyptin metsityspyrkimykset

Egyptin metsätilaa mitattiin viimeksi 0, 1 prosentin kattavuudeksi vuonna 2013, kun se pysyi kyseisellä tasolla vuodesta 2011 lähtien. Maailmanpankin ja YK: n mukaan noin 70 000 hehtaaria Egyptin maata metsitetään. Vuosina 1990–2000 Egypti sai keskimäärin 1500 hehtaaria vuodessa, mutta metsästysaste on sen jälkeen laskenut 2, 71 prosenttia vuodessa. Kun Egyptin elinympäristöjen kokonaismäärää mitataan, se pysyi vuosien 2000 ja 2005 välisenä aikana yhä enemmän metsän elinympäristön ja metsän alueella. Egyptissä metsän peitossa olevan maan osuus ei todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa, koska metsäalueet ovat kadonnut kaupungistumiseen ja tuulen puhalluksiin.

Alueet, jotka jatkavat metsien häviämistä

Maailmanpankin raportin mukaan Mauritaniassa metsien levinneisyys oli viimeksi mitattu 0, 23% vuonna 2013. Metsäalueen osuus oli pysynyt olennaisesti muuttumattomana noin 0, 2 prosentista vuonna 2011. Mauritanian metsäalue on noin 242 000 hehtaaria. Mauritanian metsiä ympäröiviin ympäristöasioihin kuuluvat karjan ja villieläinten liiallinen laiduntaminen, metsien hävittäminen ihmisen toiminnasta ja maaperän eroosio. Kaikki nämä tekijät myötävaikuttavat aavikoitumiseen, ja tämä voi edelleen osaltaan vähentää metsien peitossa olevan maan osuutta tulevaisuudessa. San Marinon metsässä peitetty maa on myös yksi maailman alhaisimmista, ja se on lähellä 0, 0% vuonna 2013. Maailmanpankin vuoden 2013 raportin mukaan tämä pieni prosenttiosuus oli pysynyt vakiona vuodesta 2011 lähtien. San Marinolla ei ollut lainkaan metsäaluetta, ja omistukseen, puun, hiilen, biomassan ja metsätalouden kasvuvarastoon liittyvien tietojen katsottiin olevan olennaisesti nolla. Pakistanin osuus metsän peitosta oli vuonna 2013 laskussa. Vuonna 2012 Pakistanin metsämaat olivat 2, 1 prosenttia, mikä oli laskenut 2, 0 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä. Pakistanin kasvitieteiden laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan metsäkadosta todettiin yhtenä tärkeimmistä ympäristöongelmista, jotka aiheuttavat maata. Metsän hävittäminen Pakistanissa alentaa todennäköisesti metsien peittoalueen osuutta tulevaisuudessa, jos asiaa ei käsitellä ajoissa.

Tulevaisuuden näkymät

Kansan metsän peiton vähentäminen voi viedä aikaa, mutta metsänistutusta voidaan valitettavasti viedä paljon kauemmin. Metsien hävittäminen on ongelma, jota ei voi käsitellä pyyhkäisemällä lähes kokonaan maan metsät lyhyessä ajassa. Kuitenkin tehokkaasti toteutettu metsitys- ja metsityspyrkimykset voivat viedä pitkälle metsäpeiton lisäämisen lähes missään osassa maailmaa.

Maat, joissa maailman pienin metsäalue

  • Näytä tiedot:
  • Lista
  • Kartoittaa
arvoMaa% metsämaista
1Qatar0, 00%
2San Marino0, 00%
3Grönlanti0, 00%
4Oman0, 01%
5Egypti, arabivaltio.0, 07%
6Libya0, 12%
7Mauritania0, 22%
8Djibouti0, 24%
9Kuwait0, 35%
10Saudi-Arabia0, 45%
11Islanti0, 46%
12Bahrain0, 74%
13Algeria0, 81%
14Niger0, 92%
15Jemen, Rep.1, 04%
16Malta1, 09%
17Jordan1, 10%
18Kazakstan1, 23%
19lesotho1, 55%
20Irak1, 90%
21Pakistan2, 02%
22Afganistan2, 07%
23Aruba2, 33%
24Syyria2, 67%
25Tadžikistan2, 94%