Maat, joilla on suurin ikääntyvä väestö maailmassa

Maailma ikääntyy melko nopeasti. Muutamia maita, kuten Japania ja Italiaa, erottuu kuitenkin muista maista, koska heidän yli 65-vuotiaiden kansalaistensa osuus on valtava. Maailman terveysjärjestön mukaan lähes kaksi miljardia ihmistä ympäri maailmaa odotetaan olevan yli 60-vuotiaita vuoteen 2050 mennessä, mikä on enemmän kuin kolminkertainen verrattuna vuoteen 2000. Suurimmat taloudet ovat alkaneet kohdata myöhemmin terveydenhuollon kustannusten nousua, korkeampia eläkekustannuksia ja vähenevää osuutta niiden kansalaisista, jotka ovat aktiivisia työvoimassa. Merkittävin tekijä tämän suuntauksen kannalta on viime vuosikymmeninä heikentänyt näiden maiden hedelmällisyysastetta, jota on lisännyt pidempi elinikä. Monet maat ovat nostaneet eläkeikää, vähentäneet eläke-etuuksia ja ovat alkaneet käyttää enemmän ikääntyneiden hoitoon ikääntyvän väestön ikääntymiseen. Alle 65-vuotiaiden osuus väestöstä ja ihmisistä, jotka elävät paljon kauemmin, muodostavat nyt kasvavan osuuden maailman väestöstä. Tarkastelemme niitä maita, jotka ovat erityisen tunnettuja väestön ikääntymisen nopeasti kasvavasta määrästä.

Maat, joissa ikäryhmät ovat suurimmat

Japani asuu maailman vanhimmalla kansalaisuudella, sillä 27 prosenttia sen väestöstä on 65-vuotiaita tai vanhempia. Vuonna 2014 osuus oli noin 25, 8%, mikä osoittaa, että määrä kasvaa jatkuvasti vuosittain. Ennustetaan, että lähes kolmannes japanilaisista (32, 2%) on ikääntyneitä vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä yli neljäsosa maasta on yli 65-vuotiaita, kun taas maan 15-vuotiaiden väestö on ja 64 prosenttia laskivat 4 prosenttia vuosina 2000–2010.

Seuraavaksi tässä luettelossa on Italia, jossa 23 prosenttia väestöstä on 65-vuotiaita tai vanhempia. Vanhusten väestön tiedetään pysyneen noin 20 prosentissa vuosina 2005–2010, mutta on kasvanut tasaisesti muutaman vuoden jälkeen. Mielenkiintoisimmin ja näiden lukujen mukaisesti 0–14-vuotiaiden nuorten väestö ei ole kasvanut vuodesta 1999, ja se pysyi viime aikoina vain 14 prosentissa. Italian väestön ikääntymisen vuoksi tiedetään olevan suurimmat suhteelliset julkiset menot EU: n minkä tahansa maan eläkkeisiin. Eläkkeet ottavat yli 16 prosenttia Italian bruttokansantuotteesta verrattuna 11 prosenttiin muualla Euroopan unionissa.

Portugali on seuraavassa luettelossa, sillä 22 prosenttia sen väestöstä on yli 65-vuotiaita. Keskimääräinen eläkeikä maassa on 66 vuotta. Osa siitä syystä, miksi Portugalilla on suuri ikääntyvien määrä, johtuu siitä, että monet kylmempien EU: n maiden eläkeläiset voivat päättää jäädä eläkkeelle aurinkoisessa maassa.

Muut maat, joissa on kasvavia vanhusten määrä

On myös muutamia muita maita, joilla on korkea osuus 65 vuotta täyttäneistä kansalaisistaan. Osa näistä on Saksa, Suomi, Bulgaria, Ruotsi, Latvia ja Malta. Niiden tilastot osoittavat, että 21 prosenttia, 21 prosenttia, 21 prosenttia, 20 prosenttia, 20 prosenttia ja 19 prosenttia niiden väestöstä on 65-vuotiaita tai vanhempia.

Maat, joissa on vanhusten väestö maailmassa

arvoMaa% yli 65-vuotiaista väestöstä
1Japani27
2Italia23
3Portugali22
4Saksa21
5Suomi21
6Bulgaria21
7Kreikka20
8Ruotsi20
9Latvia20
10Kroatia20
11Ranska20
12Tanska20
13Viro19
14Espanja19
15Malta19
16Itävalta19
17Slovenia19
18Tšekin tasavalta19
19Liettua19
20Alankomaat19
21Unkari19
22Belgia19
23Yhdistynyt kuningaskunta19
24Sveitsi18
25Romania18