EU: n jäsenvaltiot tulojen tasa-arvon mukaan

Hallitukset ja poliittiset päättäjät eivät voi ratkaista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen haasteita käsittelemättä epätasa-arvokysymyksiä maassa, olipa kyseessä sitten taloudellinen tai sosiaalinen eriarvoisuus. Euroopan unioni on taistellut eriarvoisesti tulojen jakamisessa vuosien varrella. Tulojen eriarvoisuus mitataan Gini-kertoimella ja osoittaa, kuinka tasaisesti tulot jaetaan tietyn maan väestölle. Siinä korostetaan eroa yksilöiden tai kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen välillä. 28 Euroopan unionin maan tulojen eriarvoisuus on laskenut ja on paljon pienempi kuin muualla maailmassa. Mutta miten EU-maat sijoittuvat tulojen tasa-arvoon?

Maa-aluejärjestys

Pohjoismaat

Pohjoismaat ovat tasa-arvoisimpia maita paitsi Euroopassa, myös maailmassa. Tanska ja Ruotsi johtavat luetteloa niistä maista, joiden tulojen epätasa-arvo EU-maissa on vähiten, Gini-kerroinarvolla 24, 8 ja 24, 9. Molemmat maat sijoittuvat 2. ja 4. sijalle maiden joukossa, joilla on vähiten tuloeroja maailmassa. Suomi, toinen Pohjoismaat, sijoittuu kuudenneksi Euroopassa ja kymmenes maailmassa Gini-kertoimella 26, 8.

Keski Eurooppa

Keski-Eurooppaa muodostavilla EU: n jäsenvaltioilla on suhteellisen alhainen tuloerot verrattuna muihin Euroopan osiin. Tšekin tasavallassa, jonka Gini-kerroin on 24, 9, on vähiten tuloeroja Keski-Euroopassa, joka on kolmanneksi alhaisin EU: n jäsenten ja viidenneksi maailmassa. Slovakia on sijoittunut neljänneksi Euroopassa ja kuudenneksi maailmassa, ja se on 25, 6. Unkarissa, joka on maailman kymmenes, on viidennen vähiten tulon epätasa-arvo, jonka Gini-kerroin on 28, 6. Saksa ja Slovenia sijoittuvat EU: n 7. ja 8. sijalle ja myös 14. ja 15. sijalle maailmassa. Puola on EU: n maiden ja maailman 44: n joukossa alin sijoittunut Keski-Euroopan maa 17: ssä.

Länsi-Eurooppa

EU: hun kuuluvat Länsi-Euroopan maat eivät ole korkean tulotason epätasa-arvovaltioiden joukossa eivätkä myöskään pienimmät. Joillakin alueilla kuten Portugalissa, Espanjassa ja Irlannissa on kuitenkin suurimmat tuloerot alueella. Portugalilla on eniten tuloeroja EU-maissa, joissa Gini-kerroin on 38, 5. Se sijoittuu 59. sijalle maailmassa. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on myös korkea tulotason epätasa-arvo muihin kehittyneisiin maihin verrattuna, ja tulojen eriarvoisuus on paljon suurempi alkuperäisten tulojen joukossa kuin käytettävissä olevat tulot. Alankomaat, Ranska, Belgia ja Irlanti sijoittuvat 15 parhaan EU-maan joukkoon, joiden tuloerot ovat vähiten. Nämä neljä maata ovat myös 40 parhaan tulotason maiden joukossa.

Tehdä silta aukon yli

Vaikka Pohjoismaat ylpeilevät korkean tulotason kanssa, EU uskoo, että eriarvoisuutta on vähennettävä. Erojen poistamiseksi EU-maiden on pyrittävä poistamaan rikkaiden ja köyhien väliset sosiaaliset esteet. Vaikka lakisääteinen vähimmäispalkka on 22: ssä EU: n 28 jäsenvaltiosta, palkkoja on edelleen nostettava muuttuvien hintatasojen takia. Keskustelu siitä, olisiko rikkaita syytettävä enemmän veroa, ei loppu pian, mutta se voisi olla ratkaisu eräissä maissa todettuun tuloeroon.

EU: n jäsenvaltiot tulojen tasa-arvon mukaan

arvomaaEU-sijoitus
1Tanska1
2Ruotsi2
3Tšekin tasavalta3
4slovakia4
5Unkari5
6Suomi6
7Saksa7
8Slovenia8
9Itävalta9
10Bulgaria10
11Alankomaat11
12Romania12
13Ranska13
14Belgia14
15Irlanti15
16Kreikka16
17Puola17
18Espanja18
19Viro19
20Liettua20
21Italia21
22Yhdistynyt kuningaskunta22
23Latvia23
24Portugali24