20 maata, joilla on suurin suhteellinen tutkimus- ja kehityshenkilöstö

Tutkijat ovat ammattilaisia, jotka osallistuvat uusien tietojen, järjestelmien, prosessien, menetelmien ja tuotteiden luomiseen ja suunnitteluun. Viisi suurinta maata, joissa on eniten tutkijoita miljoonaa asukasta kohden, ovat Tanska, Suomi, Ruotsi, Etelä-Korea ja Norja. Jäljempänä olevassa taulukossa luetellaan 20 maata, joissa on eniten tutkimusalan asiantuntijoita.

Maat, joilla on suurin suhteellinen T & K-työvoima

1. Tanska (7 265 tutkijaa)

Tanskalaiset tutkijat keskittyvät pääasiassa terveystutkimukseen. Muita tutkimusaloja ovat kuitenkin nanotieteet, ruoka ja maatalous, tieto- ja viestintätekniikka sekä elintarvikkeet ja maatalous.

2. Suomi (7 188 tutkijaa)

Suomen tärkeimmät tutkimusalueet ovat metalliteollisuus, ICT ja metsäteollisuus. tutkimusjärjestelmä on hajautettu, ja siihen osallistuu 18 valtion tutkimuslaitosta, 16 yliopistoa ja 26 ammattikorkeakoulua.

3. Ruotsi (6 473 tutkijaa)

Tutkimusalat, jotka ovat antaneet Ruotsille johtavan aseman maailmassa, ovat ympäristöteknologia ja nanoteknologia. 70% tutkimuksesta on yksityisesti rahoitettu ja vain 30% on julkisesti rahoitettua.

4. Etelä-Korean 6 457 tutkijaa

Etelä-Korea asettaa etusijalle tutkimuksen ja kehittämisen keinona saavuttaa korkea talouskasvu. Näin ollen maa käyttää noin 4% bruttokansantuotteestaan ​​(BKT) tutkimukseen. Tärkeimmät tutkimusalat ovat kemia, fysiikka, tekniikka ja biotieteet

5. Norja (5 576 tutkijaa)

Norjan tutkimusalueita ovat energia, tiede, luonnonvarat ja ympäristö sekä terveys. Norjan tutkimusneuvostossa on 460 työntekijää, jotka valvovat kansakunnan tutkimustoimintaa.

T & K-kentän merkitys

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa tietoa ja helpottaa oppimista. Tutkimus antaa myös käsityksen asioista, jotka johtavat valheiden ja tukevien totuuksien osoittamiseen. Nykyisessä korkean kilpailukyvyn maailmassa tutkimus- ja kehitystyön tuloksena on parannettu työntekijöiden suorituskyky, alhaisemmat toimintakustannukset ja laadukkaiden tavaroiden ja palvelujen tuotanto. Tutkimus tarjoaa myös organisaatioille ajantasaista tietoa, joka auttaa heitä ymmärtämään toimialansa trendejä.

20 maata, joilla on suurin suhteellinen tutkimus- ja kehityshenkilöstö

arvoMaaT & K-tutkijat 1 000 000 ihmistä kohden
1Tanska7 265 tutkijaa
2Suomi7 188 tutkijaa
3Ruotsi6 473 tutkijaa
4Etelä-Korea6 457 tutkijaa
5Norja5 576 tutkijaa
6Japani5 201 tutkijaa
7Luxemburg4800 tutkijaa
8Itävalta4 704 tutkijaa
9Saksa4 472 tutkijaa
10Alankomaat4 303 tutkijaa
11Slovenia4 217 tutkijaa
12Ranska4 153 tutkijaa
13Portugali4 142 tutkijaa
14Yhdistynyt kuningaskunta4055 tutkijaa
15Belgia4 003 tutkijaa
16Viro3, 339 tutkijaa
17Tšekin tasavalta3 250 tutkijaa
18Venäjä3073 tutkijaa
19Liettua2 877 tutkijaa
20slovakia2 718 tutkijaa