15 parasta elävää sikaa vievää maata

Sianlihan kulutus sekä Euroopan että Euroopan ulkopuolisilla alueilla on ollut harppaus, sillä ihmiset kuluttavat nykyään enemmän sianlihaa kuin koskaan. Tämä on hyödyttänyt näiden maiden eläviä sikamarkkinoita, ja vienti on siten kasvanut merkittävästi viime aikoina.

Suosituimmat maat, jotka vievät eläviä sikoja

Alankomaiden ja Tanskan elävien sikojen viennin markkinat lisääntyvät päivittäin, koska ne nautitaan elävien sikojen viemisestä muihin maihin kuin muualta maailmasta. Hollanti seisoo ensiksi 864 823 000 dollarin elävien sikojen viennin arvolla Yhdysvaltain dollareissa. Tanska ottaa toisen pisteen 775 193 000 dollarin vuotuisella vientiarvolla Yhdysvaltain dollareissa, ja Kiina, jossa on 483 354 000 dollarin elävän sian vientiarvo Yhdysvaltain dollareissa, ottaa kolmannen paikan.

Alankomaat

Hollanti vie ensimmäisenä elävien sikojen viennin, koska sianlihan kulutus on lisääntynyt ja yli puolet kulutuksesta koostuu ainoastaan ​​sianlihasta. Vuonna 2009 se nousi 41, 8 kiloon asukasta kohti ja vie eläviä sikoja Italiaan, Espanjaan, Saksaan ja Belgiaan. Hollantilaisen maan sianlihan ilmoitettiin olevan varsin hyvä, mutta jos heidän täytyy tehdä kantaa kansainvälisillä markkinoilla, niiden on lisättävä supermarketeissaan myytävää määrää. Koska maa on johtava tuottaja, he käyttävät paljon rahaa elävien sikojen ylläpitoon ja kestävyyteen. Myös sianviljelijät maksavat hyvää rahaa lannan, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristötoimenpiteiden aloilla. Sikatiloja on noin 5 000 ja väestö tulee olemaan noin 12 miljoonaa sikaa, joita kasvatetaan näillä tiloilla. Maa painottaa erityisesti terveiden sikojen vientiä ja virkamiesten lähettämistä eläinten kanssa terveyskysymysten hoitoon. Kuitenkin, kun ne purkautuvat lähtömaahan, heitä käsitellään, pakataan pieniin paikkoihin, eikä niitä tainnuta ennen teurastusta.

Tanska

Tanskassa elävä sianliha on osa kansantaloutta ja se edustaa kuusi prosenttia maan kokonaisviennistä. Heillä on integroitu teollisuus, ja elävät siat viedään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Italiaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Sikojen hyvinvointistandardeja noudatetaan maassa tekemällä terveystarkastuksia ja standardoituja menetelmiä, kun taas hallituksen asettamat kuljetukset toteutetaan. Ne teurastetaan kohdemaissa ympäristömenetelmien mukaisesti.

Kiina

Samaan aikaan Kiinassa sianlihan toimitukset ovat miljoona ja vienti on nähtävissä suurelta osin Saksassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Viljelijät antavat heille hyvän määrän vihreää ruokaa, sikoja lihotetaan niiden lähtömaissa ja kuljetetaan terveissä olosuhteissa, kun niitä käytetään teurastukseen.

Elävien sikojen käyttöä määrittävät tekijät

Koska sianliha-ala kasvaa nopeasti Alankomaiden ja Tanskan maissa ja jopa Kiinassa, niin myös maanviljelijöiden on pitänyt ylläpitää riittäviä normeja näiden eläinten keräämiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden terveelliseen ylläpitoon, jotta vältetään sairaudet, jotka voivat vaikuttaa kulutukseen myöhemmin ja jotka voivat myös pakottaa sen vientimääriä.

Top 15 elävien sikojen viejämaita

arvoMaa2015 Elävien sikojen viennin arvo (USD)
1Alankomaat$ 864.823.000
2Tanska$ 775.193.000
3Kiina$ 483.354.000
4Kanada$ 366.195.000
5Saksa$ 253.856.000
6Espanja$ 196.932.000
7Thaimaa$ 115.190.000
8Belgia$ 114.851.000
9Ranska$ 102.835.000
10Irlanti$ 74.727.000
11slovakia$ 69.363.000
12Indonesia$ 55.425.000
13Tšekin tasavalta$ 53.598.000
14Unkari$ 47.032.000
15Portugali$ 38.554.000